Berichten door Merijn Wijma

Klaar voor de start

Nergens heb je zo intensief en direct contact met je jongeren als op de clubavond zelf. In de diensten is de vorm er niet naar, daaromheen liggen wel mogelijkheden, maar dit vormt niet de kern van een relatie, het is meer een aanvulling op de band waaraan je bouwt binnen een jeugdclub. Op catechisatie is…

Lees meer

Investeren in Relaties

Is je jeugdclub een activiteit waar jongeren komen of organiseer je voor de jongeren een activiteit? Kortom: Werk je activiteitgericht of relatiegericht? Er zijn kerken die bewust zeggen: we zoeken geen clubleiders, maar jeugdleiders. We zoeken geen leiders die een activiteit draaiende houden, maar leiders die met een groep op weg willen gaan. Dat je…

Lees meer

Bijlage bij Investeren in Relaties: Cirkels van Invloed

Geef aan: (midden = veel invloed, buitenkant = weinig invloed) • Hoe dichtbij in de cirkels van invloed kun je komen met activiteitgericht jeugdwerk (jeugdwerk waarin leiders gericht zijn op het goed neerzetten van een activiteit). Zet een ‘A’ in één van de cirkels. • Hoe dichtbij kun je komen met relatiegericht jeugdwerk (jeugdwerk waarbij…

Lees meer

Hoe ga je om met niveauverschillen?

‘Het moeilijkst vond ik toch wel de niveauverschillen in de groep. Richard en Maarten weten haast niks. Ze willen wel praten, maar echte diepgang krijg ik er niet in. Anniek heeft dyslexie en Mirjam houdt zich meestal stil. Ik weet zeker dat ze totaal niet uitgedaagd wordt. Carina weet veel van de Bijbel, maar ik…

Lees meer

Hoe ga je om met geloofstwijfel?

‘Gék word ik ervan. Altijd weer komen we op hetzelfde punt uit: ‘Hoe weet je nu of God bestaat? Misschien is het wel allemaal onzin. Het is toch wetenschappelijk bewezen dat de aarde door evolutie is ontstaan en dat mensen niet uit de dood kunnen opstaan?’ Welk thema ik ook aansnijd, Daniël weet het gesprek…

Lees meer

Basishouding en gesprekstechniek

Als pastor moet je goed gesprekken kunnen voeren. Een goed gesprek over geloof wordt gedragen door een voldoende beheersing van gesprekstechnieken. En daarvoor moet je beschikken over een goede basishouding. Want hoe goed je gesprekstechnieken ook zijn, als je houding niet klopt, dan kom je niet ver. Als je als pastor niet van je mensen…

Lees meer

Hoe moet ik omgaan met lijden en verlies?

In dit hoofdstuk gaat het over je pastorale rol in het bijstaan van mensen die verlies te verwerken hebben. Verliezen worden ‘geleden’. Het gaat dus ook altijd over lijden. Geen mens ontkomt aan verlies. Misschien is het wel de belangrijkste levenskunst om te kunnen gaan met verlieservaringen. ‘Verlies’ is een woord dus met een brede…

Lees meer

Bijlage bij Geloofstwijfel: Werkvormen

Alles wat je met een groep doet, is een bepaalde werkvorm. Maar een gesprek en dingen opschrijven zijn vaak de enige werkvormen die worden toegepast in geloofsonderwijs. Er zijn echter veel meer werkvormen. Hieronder vind je een aantal voorbeelden, maar het is slechts een greep uit de vele die er zijn. De beste werkvorm bestaat…

Lees meer

Bijlage bij omgaan met lijden en verlies: Het rouwproces

Herman de Mönnink omschrijft het proces van rouwverwerking bij verlies als een overgang van een oude naar een nieuwe balans. Allereerst is er de klus om het verlies te leren aanvaarden. Daar hoort bij dat de volle impact van het verlies erkent mag worden. Vervolgens is rouwen ook een proces van bewust afscheid nemen van…

Lees meer

Hoe leid je de gemeente als team?

‘Het gaat er niet altijd plezierig aan toe in onze kerkenraadsvergaderingen. Ik word er soms wanhopig van. Hete hoofden, koude harten. Heel vaak ben ik teleurgesteld na een vergadering naar huis gefietst. Alweer botste het, was men fel, was er weinig geduld en begrip voor elkaar. Dat moet toch anders kunnen? Hoe word je als…

Lees meer