Leren in de Kerk > Kringleiders

Kringleiders

Onderlinge zorg

De zorg voor elkaar is een bijzonder aspect van samen kring zijn. Te belangrijk om hier onduidelijkheid over te laten bestaan of op zijn beloop te laten. Wat wordt er precies bedoeld met onderlinge zorg? Op wat voor manier kan die vorm krijgen? En welke rol speelt de kringleider daarin? Wat kan een kleine groep…

Lees meer

De kring in het grote geheel

Ben je je er als kringleider van bewust van het soort kring dat je leidt en welke plek jouw kring heeft binnen het grotere geheel van de gemeente? Dat is belangrijk, want of een kring wel of niet goed loopt, heeft namelijk niet alleen te maken met de kwaliteiten van de kringleider en de samenstelling…

Lees meer

Hoe ga je om met miscommunicatie?

‘Ik heb wel gezien dat mensen in een conflict God zochten, dat ze zijn wil verlangden te doen, en dat het toch niet lukte. Op zo’n moment kijk je de gebrokenheid recht in haar gezicht.’ (Coach Aline Brouwer, onderWeg, januari 2015) Het zou mooi zijn als veel lezers konden aangeven: ‘Miscommunicatie in mijn gemeente? Nee,…

Lees meer

Hoe wordt de dienst een verhaal?

Het is vijf voor tien, zondagochtend. De dorpskerk van Rommeldam is al goed bezet. Mensen praten gezellig door elkaar. Henny en Jan Pietersen zitten achterstevoren in de bank, want Marjan is deze week geopereerd. Even horen hoe het nu gaat. Voorin de kerk is Jaap van de techniek druk met kabeltjes in de weer. Pianist…

Lees meer

Coachen gericht op het grotere geheel: Verbinding maken

Leonie vertelt de coach hoe streng ze is voor zichzelf. Ze is niet snel over zichzelf tevreden, er moet altijd een schepje bovenop. Met schroom geeft ze toe dit te herkennen van thuis, van vroeger. Haar moeder, die niet meer leeft, was ook streng. De laatste tijd krijgt ze hier last van. Ze krijgt van…

Lees meer

Je basishouding als coach

In het jeugdwerk zijn drie nieuwe clubleiders aangetrokken. De jeugdouderling belt ze aan het begin van het seizoen op en wenst hen veel plezier toe. Hij maakt meteen een afspraak voor november om te praten over hun eerste ervaringen en te kijken of hij misschien nog iets voor hen kan betekenen. Peter, een van de…

Lees meer