Leren in de Kerk > Een veilige kerk

Een veilige kerk

De kerk moet een veilige plek te zijn, voor iedereen. Dus ook voor de kinderen, tieners en jeugdleiders. Dat lijkt een open deur maar veiligheid ontstaat niet vanzelf. Hoe werk je aan een veilige sfeer waarin niet gepest wordt en hoe voorkom je allerlei vormen van seksueel misbruik?
Daar houdt het Meldpunt misbruik zich mee bezig. Zij hebben verschillende tools ontwikkeld om kerken te helpen op de weg naar veiligheid. Met het Stappenplan ‘Een veilige kerk’ kun je zelf aan de slag gaan om je eigen kerk veiliger te maken.

Praat erover!
Seksueel misbruik is een lastig onderwerp. Toch is het belangrijk dat kerken dit onderwerp bespreekbaar maken in preken, in het jeugdwerk en op kringen. In Christus’ gemeente is geen plaats voor misbruik, in welke vorm dan ook. Blijvende aandacht voor een veilige kerk vraagt om planmatige aanpak. De kerk heeft de verantwoordelijkheid om de veiligheid te waarborgen. Natuurlijk leef je in de kerk het liefst vanuit de overtuiging dat het in jouw gemeente niet voorkomt. Maar dat is niet meer dan een wens en zeker geen garantie, de cijfers spreken het tegen!
Het Meldpunt misbruik heeft een aantal tools ontwikkeld waar jeugdgroepen mee aan de slag kunnen om veiligheid in de groep bespreekbaar te maken:
Stellingenspel over omgangsregels in de groep
Kringgesprek over omgangsregels in de groep

Gedragscode
Iedereen met een taak in de kerk zal met het oog op die veiligheid hun eigen werkwijze zorgvuldig moeten bewaken zodat zij risicovolle situaties herkennen en bespreekbaar durven maken. Iedereen met een taak in de kerk is verantwoordelijk voor het zuiver houden van relaties. Je zult het evenwicht tussen distantie en nabijheid moeten bewaken. Van jou als jeugdleider wordt verwacht dat je uitgaat van morele richtlijnen. Om die scherp te krijgen biedt het Meldpunt misbruik een format voor een gedragscode die je zelf kunt aanvullen en toepassen op jullie situatie.

Niks doen is geen optie
Gemeenten die geen preventiebeleid voeren lopen een aantal risico’s:
• vrijwilligers in de kerk zijn niet op de hoogte van gedragsregels en bewaken de veiligheid niet of onvoldoende;
• slachtoffers van misbruik weten niet waar ze met hun verhaal terecht kunnen;
• daders worden niet gestopt, wat niet alleen schadelijk is voor slachtoffers, maar uiteindelijk ook voor de dader zelf;
• de kerkenraad kan verantwoordelijk worden gehouden voor het misbruik dat in de gemeente plaats vindt, omdat zij geen maatregelen heeft genomen.