Beginnen met God – Aanvaarding

Deze opening duurt 15-30 minuten en gaat over omgaan met verschillen en conflicten in de gemeente.

Je kunt de onderdelen aanvinken die je wilt gebruiken. Als je daarna klikt op 'download' kun je de op maat gemaakte opening uitprinten of opslaan in je eigen computer.
Dit kost geen credits en je hoeft hiervoor niet ingelogd te zijn.

 • Intro
  Zoveel mensen, zoveel meningen... Dat geldt op je werk, in je gezin en ook in de kerk. En uit al die verschillende gedachten en overtuigingen ontstaan wel eens conflicten.
 • In de Bijbel
  In de Bijbel lees je over conflicten en meningsverschillen, tussen familieleden, vrienden en medegelovigen. Ook in de nieuwtestamentische gemeente wordt men geconfronteerd met verschillende overtuigingen die voor strijd en onrust zorgen.
  Neem een meningsverschil of conflict in jullie gemeente in gedachten en lees met die situatie in je achterhoofd deze bijbeltekst: Romeinen 14: 1-12.
 • Gebed
  Bid in een kringgebed of in twee- of drietallen voor liefdevolle aanvaarding in jullie gemeente en voor wijsheid tijdens de vergadering.