Beginnen met God – Adviezen van Salomo

Je kunt de onderdelen aanvinken die je wilt gebruiken. Als je daarna klikt op 'download' kun je de op maat gemaakte opening uitprinten of opslaan in je eigen computer.
Dit kost geen credits en je hoeft hiervoor niet ingelogd te zijn.

 • Bijbel
  Lees Spreuken 4:20-27 en herhaal aan het eind vers 24:
  Doe weg van jou valsheid van mond en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd.
 • Meditatie
  In dit Bijbelgedeelte gaat het over verschillende aspecten van integriteit. Salomo roept je op om acht te slaan op zijn woorden en ze in je hart te bewaren. Hij roept je op om nooit leugens in de mond te nemen. God wil dat je de waarheid spreekt en niet liegt. Soms is daar moed voor nodig, want de waarheid spreken kan ook tot conflicten leiden en dat hebben we liever niet. Leugens - ook verdraaiing, afzwakking of overdrijving van de waarheid - leiden tot wantrouwen.
  Hoe bevorder je, als leidinggevende het onderlinge vertrouwen? Geef zelf het voorbeeld door de waarheid te spreken. Maar doe dit wel met liefde en acht de ander uitnemender dan jezelf. Dien je medewerker door helder en duidelijk, opbouwend en bemoedigend de waarheid te spreken.
  Je kunt dit pas goed als je goed voor jezelf zorgt en je hart beschermt (vers 23). Maak van je zielzorg geen sluitpost, bijvoorbeeld door te hard te werken en jezelf te veel aan je medewerkers te geven. Dan zorg je niet meer goed voor jezelf. Zoek de balans en neem voldoende rust.
  In vers 25 wordt geschreven over een aspect van integriteit dat zeker voor leidinggevenden van groot belang is: zorg ervoor dat je iedere medewerker altijd recht in de ogen kunt zien. Beschaam de ander niet. Dat geeft vertrouwen. Het Bijbelgedeelte sluit af met aanwijzingen voor standvastigheid. Bepaal je koers, baan de weg en wandel met vaste tred. Wees duidelijk en consequent.
 • Opdracht
  Pak je agenda en plan een moment in waarop je 'goed voor jezelf zorgt': schrijf de gedachten op die je bezighouden en leg ze voor aan God.

 • Deze opening komt uit Dagboek voor leidinggevenden - Bijbelse inspiratie voor vergadering en stille tijd van Dick Bodegraven.
  Meer lezen? Het dagboek is te bestellen op www.motief.buijten.nl