Beginnen met God – De feilbaarheid van Mozes

Je kunt de onderdelen aanvinken die je wilt gebruiken. Als je daarna klikt op 'download' kun je de op maat gemaakte opening uitprinten of opslaan in je eigen computer.
Dit kost geen credits en je hoeft hiervoor niet ingelogd te zijn.

 • Bijbel
  Lees Exodus 3: 1-12 en herhaal aan het eind vers 12:
  En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn, en dit zal voor u het teken zijn dat Ik u gezonden heb: Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg.
 • Meditatie
  Durf jij als leidinggevende je zwakke kanten te laten zien? Mozes durfde dat wel. Het stelde hem in staat zijn volk een stem te geven, zijn visie een gezicht. God vormde zijn zwakheid om tot kracht. Dit Bijbelgedeelte gaat over een ontmoeting tussen Mozes en God. Mozes wordt uitgenodigd om op pad te gaan en het volk naar het beloofde land te leiden. In eerste instantie stribbelt hij tegen. Wanneer God mensen roept, dan zijn dat vaak mensen die zich onbekwaam voelen. In dit hoofdstuk zie je de enorme aarzeling van Mozes en zijn strijd om zich beschikbaar te stellen.
  Mozes weet wat zijn zwakke kanten zijn als het gaat om leiderschap. Hij legt ze bloot voor de ogen van God. Hij zoekt de dialoog op met God, nadert tot God, blijft niet afzijdig, verwoordt gewoon wat God allang wist. Laten we daarbij niet vergeten waar Mozes vandaan kwam. Ooit was hij een sterke en krachtige persoonlijkheid, opgegroeid in een machtige Egyptische dynastie. Nu is hij een eenvoudige schaapherder in Midian, die zich sterk bewust is van zijn angsten en twijfels. Hij zegt geen goede spreker te zijn. Hij twijfelt heel erg aan zijn leidinggevende capaciteiten en overredingskracht. Hij acht zichzelf niet in staat om deze opdracht tot een goed einde te brengen.
  Maar dan antwoordt God. Hij zegt: 'Ik zal bij je zijn' (vers 12). En Mozes begrijpt: bij God is feilbaarheid kracht. Mozes versterkt zijn leiderschap door zijn feilbaarheid te erkennen en te tonen. En hij wordt een goede leider. Iemand die tussen de mensen in staat en hen begrijpt. Iemand die luistert en niet alleen opereert. Sommige leidinggevenden scheppen bewust afstand. Ze houden zich afzijdig en zijn moeilijk te bereiken. Problemen laten ze het liefst door anderen opknappen, dan krijgen ze ook geen vuile handen. Knelpunten en ergernissen worden verzwegen of afgedekt.
  Mozes laat ons een heel andere vorm van leiderschap zien. Wat hij deed, mogen wij ook doen. Als wij met lege handen naar God gaan, zal Hij ons kracht geven. Als wij onze zwakheden erkennen, als we onze fouten toegeven en ons nederig opstellen, zal dat de medewerkers niet afstoten, integendeel. Dat wekt vertrouwen en loyaliteit.
 • Gesprek
  Wat zijn jouw kwetsbaarheden als leider? Benoem ze.

 • Deze opening komt uit Dagboek voor leidinggevenden - Bijbelse inspiratie voor vergadering en stille tijd van Dick Bodegraven.
  Meer lezen? Het dagboek is te bestellen op www.motief.buijten.nl