Beginnen met God – Het geduld van Nehemia

Je kunt de onderdelen aanvinken die je wilt gebruiken. Als je daarna klikt op 'download' kun je de op maat gemaakte opening uitprinten of opslaan in je eigen computer.
Dit kost geen credits en je hoeft hiervoor niet ingelogd te zijn.

 • Bijbel
  Lees Nehemia 1 en herhaal aan het eind vers 4:
  Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad.
 • Meditatie
  Nehemia is in ballingschap. Al twintig jaar. Dat zal niet gemakkelijk geweest zijn, maar toch zit hij niet bij de pakken neer. Hij dient aan het hof van de koning van Perzië als hoge functionaris; hij is schenker.
  Dan vertelt zijn broer Hanani hem over de verschrikkelijke omstandigheden en de rampspoed waarin zijn volk verkeert, en over de slechte toestand van Jeruzalem en de tempel.
  Nehemia krijgt een droom. Hij wil de stad Jeruzalem herbouwen. Daarbij gaat hij niet onbezonnen te werk.
  Het eerste wat hij doet is: bidden. Dag en nacht herinnert hij God aan zijn belofte en na een tijd van vasten en bidden krijgt hij zekerheid over zijn droom voor Jeruzalem. Hij vraagt God om hem te helpen bij zijn plan.
  Nehemia heeft een sterkte motivatie om naar Jeruzalem te gaan. Hij wordt geïnspireerd door de herinnering aan de mooie geschiedenis van Jeruzalem en Gods beloften rond die stad. Hij is betrokken op zijn volk en op zijn taak. Toch ligt zijn eigenlijke motivatie dieper. Gelukkig maar. Want als het hem in de eerste plaats om zichzelf of om zijn volk was gegaan, zou hij zeer teleurgesteld zijn geraakt. Immers: hij trof een lamgeslagen volk aan (vers 3).
  Nee, zijn diepste drijfveer lag bij God. Hij doet deze klus omwille van Hem. Dat kun je opmaken uit zijn gebeden (vers 11).
  Alles komt in een ander daglicht te staan als God zelf je diepste motief is. Als je je werk doet voor Hem. Het geeft ontspanning als jij je niet hoeft te bewijzen, maar als een Ander Zich door jou wil bewijzen. Nehemia leert ons hoe gebed, bewogenheid en overgave aan God de beste voorbereiding is voor de realisering van onze dromen.
 • Gebed
  Vraag God om geduld en rust om te wachten p het goede moment om in actie te komen.

 • Deze opening komt uit Dagboek voor leidinggevenden - Bijbelse inspiratie voor vergadering en stille tijd van Dick Bodegraven.
  Meer lezen? Het dagboek is te bestellen op www.motief.buijten.nl