Beginnen met God – Zie je mij?

Deze opening duurt 10-20 minuten en is geschikt voor een online vergadering.

Je kunt de onderdelen aanvinken die je wilt gebruiken. Klik daarna op 'downloaden' en je krijgt je op maat gemaakte opening als pdf om uit te printen.

 • In de Bijbel
  Als Jezus naar de aarde komt gaat Hij niet zomaar aan de slag. Nee, Hij verzamelt eerst mensen om zich heen, een gemeenschap. Zoals God vanaf het begin mensen aan elkaar gaf, zo laat Jezus zien dat Hij mensen om zich heen wil hebben.

  Lees Matteüs 4: 18-22 en 5: 1-2.

  Het staat er twee keer heel nadrukkelijk: Jezus zag de mensen die Hij uitkoos. Hij ziet mensen zoals ze zijn. Hij ziet hun mogelijkheden, hun beperkingen, hun verlangen en hun verdriet. En Hij roept ze.
  Het zien van Jezus legt de basis voor de gemeenschap van de leerlingen. In Jezus mogen zij gaandeweg leren om Hem en elkaar te zien. Elkaar in de ogen te kijken als het beginpunt van verbinding.

 • Gebed
  Dank God dat Hij jullie ziet in alle omstandigheden en op elke plek. Vraag Hem om liefde en kracht zodat jullie ook elkaar steeds meer leren te zien en zo kunnen groeien in gemeenschap.