Introductie op Bidden

 

Introductie op de module Bidden

Bidden is een bekend christelijk gebruik. Maar voor tieners kan het best lastig zijn: Praten tegen iemand die je niet ziet, zonder dat je een direct antwoord krijgt. Hoe breng je daar de motivatie voor op en hoe doe je dat?

Tegelijk is het voor tieners heel waardevol om te ontdekken dat ze contact kunnen hebben met een God die boven hun dagelijkse sores uitgaat. Met een Vader die hen kent zoals ze echt zijn en niet zoals ze zich op social media voordoen. Met een Verlosser die hen vergeeft als ze falen en tekort schieten. Met een Geest die hen laat groeien tot evenwichtige, liefdevolle mensen.

Over bidden kun je heel lang praten. Maar eigenlijk is het net als fietsen en zwemmen: je leert het door het te doen. Daarom zitten er in deze module een heel aantal verschillende vormen om te bidden. Daardoor kunnen de tieners op een ontspannen en creatieve manier oefenen in het contact met God.

Bij deze module horen de volgende bijeenkomsten:

1. Contact
Een inleidende bijeenkomst over bidden waarin de tieners de ruimte krijgen om te vertellen hoe zij met bidden omgaan en het ervaren. Na dit stukje bewustwording ontdekken ze meer over wat bidden is en gaan ze het in de praktijk ervaren.

2. Praten met God
In deze bijeenkomst wordt bidden bekeken vanuit het oogpunt van communicatie. Wat is er nodig voor een goed gesprek? Hoe deden mensen in de Bijbel dit? Er wordt dan ook een boel gebabbeld in deze bijeenkomst

3. S.O.S.
Bidden als een vorm om je schuld te belijden en vergeving te ontvangen krijgt in deze bijeenkomst alle aandacht. Niet om de tieners naar beneden te praten, maar om hen juist te helpen in de ruimte te gaan staan van Gods genade: als je met je falen naar God gaat, maakt Hij je vrij!

4. Bidden voor een ander
Bidden gaat niet alleen over jou en God, je kunt ook bidden voor anderen. Dat is een manier om een ander lief te hebben. Bidden voor een ander gaan we dan ook concreet doen.

5. Dankbaarheid
In deze bijeenkomst maken we de tieners bewust van alles waar ze God voor kunnen danken, heel concreet.

6. Samen aan de slag
Een bijeenkomst om de inhoud van de bijeenkomsten te integreren, praktisch en concreet te maken. Daarvoor heb je keuze uit diverse aansprekende activiteiten.

 

Auteur van deze module: Daniël Kehanpour