Introductie op de module Discriminatie

Tieners zijn vaak op zoek naar de praktische consequenties van geloven. Wat heeft het christelijk geloof te betekenen in onze wereld? Deze module laat zien dat Gods Woord impact heeft op de manier waarop jij naar andere mensen kijkt. Er zijn in de geschiedenis veel fouten gemaakt door de kerk maar als je naar de Bijbel luistert en naar Jezus kijkt ontdek je een boodschap die heel relevant is voor het thema discriminatie.

Een module met veel ruimte voor discussie, meningsvorming en aandacht voor maatschappelijke issues vanuit bijbels licht.

Bij deze module horen de volgende bijeenkomsten:

1. Racisme
Over discriminatie van mensen van een ander ras.
Is het ene volk beter dan het andere? Hoe komen we aan het idee dat Jezus een blanke man was? Hoe spreekt de Bijbel over mensen van een ander ras? En wat leren wij daarvan?

2. Slavernij
Over discriminatie die zich uit door mensen tot slaaf te maken.
Hoe kan het dat de kerk slavernij lange tijd heeft goedgepraat? Welke vormen van slavernij zijn er nu nog en spelen wij daarin een rol? De profeet Jeremia geeft ons een boeiende les over slavernij.

3. Girlpower
Over discriminatie van een ander geslacht.
Vrouwen en meisjes worden soms gediscrimineerd. Ook in de tijd van de Bijbel werden zij vaak niet serieus genomen. Maar in de Bijbel nemen vrouwen een belangrijke positie in op sleutelmomenten van de geschiedenis. Hoe ging Jezus met vrouwen om en wat betekent dit voor ons?

4. Streepje voor
Over discriminatie van mensen met een andere religie.
Als christenen hebben wij toch wel een streepje voor bij God? Sommige moslims verdedigen hun terrorisme met zo'n zelfde redenering. Zijn wij anders dan zij als wij onszelf beter vinden dan mensen die andere religies aanhangen? Welke les krijgen wij uit het bijbelboek Jona?

5. Oprotten
Over discriminatie van mensen uit een ander land.
In onze samenleving zijn er grote meningsverschillen over hoe om te gaan met vluchtelingen. Oprotten of omarmen - hoe kijk jij daar tegenaan? Wat zegt de Bijbel er eigenlijk over?

6. Te jong
Over discriminatie op basis van leeftijd.
Ook kinderen werden in de tijd van de Bijbel niet serieus genomen. Pas als je volwassen was telde je echt mee. Hoe zit dat nu? Worden jullie serieus genomen in de kerk en in de maatschappij? Hoe ging Jezus eigenlijk met kinderen om?

7. Samen aan de slag
Een afsluitende bijeenkomst om samen concreet te werken aan respect. Bijvoorbeeld door een debat te organiseren of iets te betekenen voor een doelgroep die gediscrimineerd wordt.

 

Auteur van deze module: Ingrid Plantinga