Introductie op de module

God en de prestatiemaatschappij

 

Wie ben ik? Waar hoor ik bij? Hoe doe ik er toe? Wat geloof ik?

Dit zijn belangrijke vragen waar tieners tijdens hun identiteitsontwikkeling mee bezig zijn. Ze gaan bijvoorbeeld op sociale media op zoek naar antwoorden op deze vragen.

We leven in een zogenaamde prestatiemaatschappij. Een cultuur die gericht is op individuele ontwikkeling en succes. Daar krijgen de tieners antwoorden te horen als:

Wie jij bent? - Jij moet gelukkig zijn

Hoe jij ertoe doet? - Jij moet succesvol zijn

 

Dit zorgt voor druk, angst en onzekerheid. Uit onderzoek blijkt dat het slecht gaat met de mentale gezondheid van tieners en dat ze veel stress ervaren vanuit samenleving, school en ouders. Lees er hier meer over.  

In de module gaan we in op wat de druk van de prestatiemaatschappij met tieners doet en geven we ruimte aan gevoelens van falen, eenzaamheid en onzekerheid. De werkvormen helpen om openheid te creëren binnen de groep en te ontdekken welke antwoorden God geeft.

Op de vraag Waar hoor ik bij? geeft God bijvoorbeeld als antwoord: Ik neem jou op in mijn gezin, je hoeft het niet alleen te doen.

Wil je je verdiepen in geloven in een prestatiemaatschappij? Kijk dan dit filmpje

 

Bij deze module horen de volgende bijeenkomsten:

1. Leven in een prestatiemaatschappij
Een introductie waarin je samen gaat ontdekken wat jullie ervaren van de druk die de samenleving mensen oplegt. 

2. Jij moet gelukkig zijn
Over de druk om je altijd gelukkig voor te doen, over schone schijn en de rol van sociale media daarin. 

3. Wat als ik me down voel?
Een bijeenkomst om open te kijken naar gevoelens van somberheid of depressie. Hoe kijkt God daarnaar en welke ruimte geeft de Bijbel daarvoor?

4. Jij moet succesvol zijn
Over de druk om te presteren op allerlei terreinen in je leven. 

5. Wat als ik faal?
Samen ontdek je dat iedereen tekort schiet en dat je er juist sterker van kunt worden. Juist in de Bijbel worden de eerlijke verhalen verteld over falende mensen. 

6. Jij moet autonoom en vrij zijn
Als tiener heb je een natuurlijk verlangen om erbij te willen horen. Maar de samenleving roept aan alle kanten dat je vrij en autonoom hoort te zijn. Hoe ga je daarmee om?

7. Wat als ik mij eenzaam voel?
Erbij willen horen is iets wat in ons mensen zit. In deze bijeenkomst maken we het gevoel van eenzaamheid bespreekbaar en normaal. De Bijbel vertelt dat je bij God en zijn familie mag horen. 

8. Jij moet uniek zijn
Over de druk om te geloven in jezelf, om bijzonder te moeten zijn en de waarheid in jezelf te moeten vinden. 

9. Wat als ik maar gewoon ben?
In plaats van mee te doen aan talentenshows mag je bij God gewoon gewoon zijn. Je hoeft niet in jezelf te geloven, dat doet Iemand anders wel!  

10. Roast de prestatiemaatschappij!
Ga als groep de confrontatie aan met alles wat de prestatiemaatschappij jullie oplegt. 

 

Auteur van deze module: Marjolijn van der Stelt