Introductie op de module Heilige Geest

Deze module is speciaal geschreven voor online tienerwerk.

De heilige Geest is onmisbaar voor ons geloof. Een inspiratiebron om als christen te leven. Maar voor veel tieners een vaag begrip.

Is de heilige Geest hetzelfde als God? Hoe ziet Hij eruit en wat doet Hij eigenlijk? Heb ik de heilige Geest of is dat alleen voor gevorderden? Gaan er gekke dingen gebeuren als de Geest in mij gaat werken?

Dit soort vragen komen in deze module aan bod. We onderzoeken bijbelteksten en bespreken de praktijk van Gods werk.

Bij deze module horen de volgende bijeenkomsten:

1. Wie is de Geest?
Een bijeenkomst om alle vragen die leven boven te laten komen en de basics over de heilige Geest te onderzoeken in de Bijbel.

2. De Geest geeft je geloof
Geloven kun je alleen door de heilige Geest. Dus als jij gelooft (een klein beetje of heel veel) is de Geest in jou aan het werk. Hij geeft je inzicht in wie God is en wat Hij voor jou wil betekenen.

3. De Geest verandert je
God heeft je mooi geschapen. Maar je blijft groeien en veranderen. De Geest wil jou heilig maken. Geen heilig boontje maar een mens dat steeds meer beantwoordt aan Gods bedoeling.

4. De Geest geeft je gaven
Ontdek samen wat de gaven van de Geest zijn en welke gaven God jullie geeft.

5. Samen aan de slag
Een bijeenkomst om de inhoud van deze module te integreren, praktisch en concreet te maken. Hou het niet bij praten maar ga samen een project oppakken en wees een instrument van de heilige Geest!

 

Auteurs van deze module: Daniël Kehanpour en Ingrid Plantinga