Introductie op de module Impact

Hoe doe ik ertoe? is een belangrijke vraag voor de identiteitsontwikkeling van tieners. De Bijbel is er duidelijk over dat wij als mensen geschapen zijn om in relatie met anderen te leven. Je doet ertoe door in liefde te leven met God en je naaste.

Het past ook bij de geloofsontwikkeling van tieners dat ze op zoek zijn naar de relevantie van het geloof. Als het echt is, moet het ook van betekenis zijn. Ze zoeken naar concrete voorbeelden van geloof in actie. Tieners zijn zich vaak goed bewust van het leed in de wereld. Ze hebben een (soms sluimerend) verlangen om daar iets aan te doen en tegelijk verdrinken ze een beetje in de grootheid van de problemen.

De kernvraag van deze module is: Hoe kun je als tiener van betekenis zijn in een wereld vol ongelijkheid?

Deze module is bedoeld voor bewustwording en aanwakkeren van het verlangen. Maar ook om te prikkelen en eerlijk te laten nadenken over je eigen motivatie en aanpak. Het belangrijkste onderdeel van de module is echter doen en ervaren. Blijf dus vooral niet hangen in het praten, maar ga concreet aan de slag met de tips die je krijgt!

 

Deze module is ontwikkeld in samenwerking met Verre Naasten en Better Care Network. Vanwege hun betrokkenheid en bijdrage bieden we deze module gratis aan.

 

Bij deze module horen de volgende bijeenkomsten:

1. Sharing time
Omdat wij steeds meer willen, blijft er voor een ander steeds minder over. Hoe kunnen we bijdragen aan een eerlijke verdeling die goed is voor alle mensen én de planeet?

2. Gelijkwaardig
Als helper sta je niet boven de minderbedeelde. Je staat als medemensen naast elkaar en neemt hen hun eigen verantwoordelijkheid niet uit handen. Je kunt alleen echt van betekenis zijn als je de gelijkwaardigheid van mensen respecteert!

3. Weeshuistoerisme
Een prikkelende bijeenkomst over de risico's van weeshuistoerisme en de industrie van 'voluntourism'. Hoe kun je kinderen/mensen in andere landen echt recht doen? Wat leren wij daarover van de Bijbel?

4. Goed gevoel
Helpen geeft een goed gevoel. Het kan je respect en likes op social media opleveren. De Bijbel waarschuwt dat je het niet voor je eigen ego moet doen. Laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet!

5. Doen en ervaren
Een bijeenkomst om concreet aan de slag te gaan met een van de tips die gegeven worden. Ervaren door te helpen, van betekenis te zijn, impact te hebben maar tegelijk ontvangen van die ander.

Kies een project, bereid het samen voor en prik een moment (of meerdere momenten) om het uit te voeren. Je kunt er ook voor kiezen om meerdere bijeenkomsten aan het project zelf (of de voorbereiding ervan) te besteden.

6. Reflecteren en delen
Deel na het project met elkaar jullie ervaringen, reflecteer erover en inspireer elkaar wat wat je geleerd hebt. Je kunt dit bijvoorbeeld vormgeven in een gezellige bijeenkomst met een maaltijd.

 

Tip: Als je de diaconie, een stichting of organisatie wilt betrekken in jullie plannen is het handig om nu alvast contact met hen te leggen. Misschien kunnen zij bij een aantal bijeenkomsten aanwezig zijn. 

 

Auteur van deze module: Ingrid Plantinga, met bijdragen van Verre Naasten, Better Care Network en Derk Jan Poel (adviseur diaconaat bij Kerkpunt)