Introductie op de module Op afstand samen

Door de maatregelen rond het Corona-virus kan tienerwerk in de kerk niet doorgaan. Maar dat betekent niet dat je helemaal niks kunt doen! Deze module biedt handreikingen voor online groepssessies met jouw tienergroep.

Het thema is 'Op afstand samen'. We ervaren nu wat het is om op afstand van elkaar te staan. En dat is een mooie kans om eens na te denken over hoe God daar tegenaan kijkt. Het onderwerp 'samen' of 'gemeenschap' is belangrijk in de Bijbel.

In deze module gaan we ontdekken dat God ons gemaakt heeft voor samen zijn, hoe God ons aan elkaar gegeven heeft als een cadeau en als een hulp voor elkaar, ook als we het zelf soms moeilijk vinden om samen door één deur te kunnen.

Omdat het online groepssessies zijn is de opzet wat eenvoudiger en korter. Er is veel tijd voor onderling contact, juist omdat de tieners dit nu moeten missen.

Bij deze module horen de volgende bijeenkomsten:

1. Gemaakt om samen te zijn
Vanuit Gods drie-eenheid en de schepping ontdekken we dat de Corona-maatregelen tegen onze natuur ingaan: we zijn gemaakt om samen te zijn.

2. Voor elkaar
We zijn niet alleen gemaakt naar Gods evenbeeld maar ook als man en vrouw, om elkaar tot hulp te zijn. God zag dat het niet goed was dat een mens alleen was. We hebben elkaar nodig en mogen leren om er voor elkaar te zijn. Hoe doe je dat in deze rare tijd?

3. Niet door één deur
De Bijbel is er heel eerlijk over dat mensen samen-zijn vaak moeilijk vinden. Ze krijgen ruzie en kunnen niet door één deur. Hoe kun je omgaan met verschillen en irritaties? Juist ook nu je met je gezinsleden zoveel bij elkaar op de lip zit...

4. Jij bent een cadeau
Jij bent gemaakt om een ander aan te vullen, een ander blij te maken, iets van jezelf aan een ander te geven. Door er voor een ander te zijn, mag je iets laten zien van wie God is.

Auteur van deze module: Ingrid Plantinga

Op onze nieuwsbrief abonneren.