Introductie op de module Twijfel

Veel jongeren hebben twijfels over God en het christelijk geloof. Het is belangrijk dat ze een plek hebben waar ze die twijfels kunnen uiten. Als zo'n plek er niet is komen ze er niet verder mee en bestaat de kans dat ze in stilte de kerk verlaten.

Twijfel is geen zonde. Dat willen we de tieners graag meegeven. Iedereen twijfelt wel eens. Ook mensen uit de Bijbel. Als je twijfelt ben je niet meteen ongelovig. Ook als je twijfels hebt, hoor je erbij in de kerk!

In deze module gaan we ontdekken wat twijfel is, waar je aan kunt twijfelen en hoe je met die twijfel kunt omgaan. Het is geen module met antwoorden op alle twijfels, maar een module om te praten over twijfelen.

Bij deze module horen de volgende bijeenkomsten:

1. Bestaat God?
Een inleidende bijeenkomst over twijfel.

2. Iedereen twijfelt
In deze bijeenkomst bespreken we dat twijfel geen uitzondering of vorm van ongeloof is maar dat iedereen wel eens twijfelt.

3. Van alle tijden
Ook in de Bijbel zijn er mensen die twijfelen.

4. Twijfel beweegt
In deze laatste bijeenkomst dagen we de tieners uit om niet stil te blijven staan met hun twijfel maar om er iets mee te doen. Er worden verschillende verwerkingsvormen geadviseerd.

 

Auteur van deze module: Daniël Kehanpour

Op onze nieuwsbrief abonneren.