Introductie op de module Wat een feest

De kerkdienst is vaak een belangrijk onderdeel van het gemeente-zijn. Door tieners worden deze samenkomsten niet altijd even zeer gewaardeerd. Het is goed om dit bespreekbaar te maken met behulp van deze module!

Deze module geeft tieners de mogelijkheid om te uiten wat ze missen, niet fijn vinden of juist waarderen in de kerkdienst. De programma's dagen hen uit om zich te verdiepen in de diverse onderdelen van een samenkomst.

Liturgie raakt het hart, dat hoop je tenminste. Wat raakt het hart van de tieners? Welke vormen en stijlen zijn er en wat past bij jou? Hoe beleven andere generaties dit? Zo worden ze uitgedaagd om zich ook te verdiepen in het verlangen van anderen in de kerk.

Naast ervaringen uitwisselen ga je samen ervaringen opdoen door opdrachten binnen en buiten de eigen kerk.

 

Bij deze module horen de volgende bijeenkomsten:

1. Wel/geen feest?
Een programma om ervaringen te delen en te leren luisteren naar elkaar. Waar de een de zondagochtend ervaart als een echt feest, denkt een ander daar heel anders over...

2. In stukjes
In deze bijeenkomst ga je de verschillende onderdelen van de kerkdienst bij langs. Welke vind jij belangrijk? In hoeverre zijn ze opbouwend voor jou en voor anderen? We kijken ook over kerkmuren heen naar ander soort vieringen.

3. Binnen in m'n hart
Muziek, teksten en vormen kunnen je hart raken. Wat heb jij nodig voor een ontmoeting met God en met anderen? Wat zou een ander daarvoor nodig hebben? Welke verschillende verlangens leven er?

4. Aan zet
Deze bijeenkomst gaat over jouw eigen rol in de kerkdienst. Hoe zit je er? Wat zou jij kunnen bijdragen? Natuurlijk ga je dat omzetten in concrete plannen!

 

Sommige onderdelen van deze module vragen wat meer voorbereiding en afstemming. Begin op tijd en regel dit alvast:

  • Nodig voor bijeenkomst 2 jullie voorganger uit om aanwezig te zijn of iemand anders die betrokken is bij de vormgeving van de liturgie.
  • Plan een aantal momenten waarop je samen met de tieners samenkomsten bezoekt die heel anders zijn dan bij jullie.
  • Nodig voor bijeenkomst 3 een of meer oudere gemeenteleden uit.
  • In bijeenkomst 4 gaan de tieners zelf een dienst voorbereiden. Regel met de voorganger dat de dienst ook echt uitgevoerd gaat worden en geef de tieners daarin een actieve rol.

 

Auteur van deze module: Ingrid Plantinga