Kerk-zijn na corona

Jezus' liefde ontvangen en doorgeven

 

Een trektocht voor de hele gemeente

Langzaam aan lijken we als samenleving en daarmee ook als kerken de beperkingen rond corona achter ons te laten. Waar staan we nu als kerk? Wat heeft de afgelopen periode ons geleerd? Wie zijn we straks misschien wel kwijt geraakt? Kunnen we weer terug naar het oude normaal? Willen we dat eigenlijk wel? Hoe kunnen we als gemeente samen verder en wat is daarbij ons fundament?

Gemeentetraject

In het gemeentetraject ‘Jezus’ liefde ontvangen en doorgeven’ vind je samen inspiratie om verder te gaan. We bieden bouwstenen om in de gemeente met elkaar in gesprek te zijn over wat je drijft en waar je naar verlangt. Met een quickscan doe je een kort onderzoek onder gemeenteleden over de richting van de kerk na corona.

Je trekt samen op met de Efezebrief als gids. Onderweg ervaar je dat de kerk een gemeenschap is, geroepen om Gods liefde te ontvangen en door te geven. In het traject is er naast persoonlijke bezinning ook volop ruimte voor ontmoeting. In de gemeente kunnen verwachtingen en verlangens soms zo verschillend zijn. Juist door die verschillen kunnen we de hoogte, de breedte en de diepte van de liefde van Jezus ontdekken.

Webinar

In een webinar willen we samen in gesprek gaan om van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen. We inventariseren geleerde lessen en actuele vragen en vertellen je graag meer over hoe Kerkpunt jouw gemeente kan ondersteunen en over het gemeentetraject dat wij aanbieden.

Het doel van het webinar:

 • Je krijgt handvatten en informatie om als gemeente het gesprek met elkaar te voeren
 • Er is ruimte voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen
 • Je doet ervaring op met de quickscan (onderdeel van het gemeentetraject)
 • Je ontvangt informatie over de mogelijkheden die Kerkpunt gemeenten biedt om zelfstandig of met begeleiding een gemeentebreed traject te volgen

Het webinar is 30 juni van 20.00 – 21.15. Deelname aan het webinar is gratis. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden!

Aanbod

Het volledige traject bestaat uit:

 • Aftrap met een quickscan (kort onderzoek onder gemeenteleden over de richting van de kerk na corona).
 • Drie gemeentebrede samenkomsten (hiervoor ontvang je een programma en eventueel kun je een spreker/begeleider van Kerkpunt uitnodigen).
 • Gedurende het seizoen is er elke maand een nieuw thema uitgewerkt in:
  • Handreiking voor een zondagse viering
  • Inspiratie voor de persoonlijke stille tijd
  • Programma voor kringen, wijken of bijbelstudiegroepen
  • Programma voor kerkenraad en diaconie
  • Openingen voor commissies
  • Programma voor kinder- en tienerwerk

Naast het traject kun je gebruik maken van begeleiding op maat door een adviseur van Kerkpunt.

Je kunt ook een light-versie van het traject afnemen. Dan gebruik je alleen het eerste maandthema als een inspirerende aftrap voor het nieuwe seizoen. Je krijgt een programma voor een startzondag, voor groepsbijeenkomsten en persoonlijke stille tijd.

Vergezichten

Met de brief aan de Efeziërs als gids ga je samen op reis. Onderweg zie je allerlei vergezichten die je helpen te ontdekken hoe je als gelovige en als gemeente in het leven en in de wereld mag staan:

 1. Ontvangen (Efeziërs 1: 1-16)
 2. Vrede (Efeziërs 2: 11-18)
 3. Liefde (Efeziërs 4: 17 – 5: 20)
 4. Licht (Efeziërs 1: 17-23)
 5. Eenheid (Efeziërs 4: 1-16)
 6. Relatie (Efeziërs 5: 21 – 6: 9)
 7. Genade (Efeziërs 2: 1-10)
 8. Kracht (Efeziërs 6: 10-24)
 9. Doorgeven (Efeziërs 3: 1-21)

Richting

Het is geen uitgestippelde route die je loopt. De trektocht leidt je langs een aantal vergezichten. En tijdens jullie ontdekkingstocht zijn er drie momenten om als gemeente samen vooruit te kijken en de richting te bepalen waarin jullie verder willen.

 • Ontvangen – Oefenen in het ontvangen van Jezus’ liefde door te luisteren en Hem te volgen
 • Eenheid & Relaties – Oenenen in het elkaar leren waarderen als voorproefje van het koninkrijk
 • Doorgeven – Groeien in het delen van je leven

Paralel hieraan zijn er voor de kerkenraad en diaconie drie bezinningsmomenten over richting geven:

 • Uitnodigen – Leren hoe leiders de gaven in de gemeente kunnen
 • Leidinggeven – Zicht krijgen op de verhouding tussen leiders en de gemeente
 • Vermenigvuldigen – Concrete stappen zetten in (voortdurend) groeien in uitdelen

Wil je meer informatie of je gemeente aanmelden mail dan naar: info@lerenindekerk.nl.

Op onze nieuwsbrief abonneren.