Vieren met vreugde

Gemeenteproject

Vieren met vreugde biedt materiaal voor drie bijeenkomsten voor kringen. Je kunt dit materiaal gebruiken voor bijbelstudiegroepen, wijkkringen of andere groepen in de kerk.

Wat? 

God ontmoeten en andere broers en zussen uit de gemeente gebeurt ook door de week en buiten de samenkomsten om. Maar het unieke van de kerkdienst is dat het een samenkomen is van jouzelf, God en de hele gemeente. Die dynamiek is het uitgangspunt voor de thema's waar je in de kringen mee aan de slag gaat:

Samenkomen - Je komt in de kerk samen met andere gelovigen. Hoe ga je om met de diversiteit? Hoe bouw je elkaar op?

Ontvangen - Je mag Gods liefde en wijsheid ontvangen om mee te nemen je dagelijks leven in.

Geven - Je mag jezelf als een levend offer geven aan God en je naaste, ook in de kerkdienst.

Deze thema's komen ook terug in de vieringen en in het materiaal voor jongeren en kinderen.

Een belangrijk uitgangspunt voor het project is dat we ons richten op gemeenteopbouw. Het gaat niet in eerste plaats om het maken van keuzes in de liturgie of om het bieden van kennis over liturgie. Wij geloven dat de gemeente groeit door contact van hart tot hart. Er is daarom veel aandacht voor onderling gesprek in het materiaal voor de kringen. Waar liefde woont gebiedt de Heer zijn zegen, zegt een oude Psalm!

Hoe?

Om de bijeenkomsten te kunnen inzien heb je een inlogcode nodig. Die krijg je als je een abonnement afsluit. Het is handig om dit als gemeente samen te regelen. Op deze pagina lees je meer over de opties voor een abonnement.

Als je de programma's opent kun je ze op maat maken voor jullie situatie door vragen en werkvormen aan te vinken. Daarna sla je je op maat gemaakte programma op en wordt het bewaard in je eigen account. Je kunt het programma dan uitprinten of doorsturen naar alle kringleiders.

De kringen kunnen zelf een moment inplannen om dit materiaal te bespreken. Het mooiste is natuurlijk als dit rond dezelfde tijd is als de viering over hetzelfde thema gepland staat.

 

Wij wensen jullie opbouwende bijeenkomsten! En we horen altijd graag ervaringen en ideeën, dus mail ons gerust, ook als je een vraag hebt: info@lerenindekerk.nl.