Leren in de Kerk > Inspiratie voor ambtsdragers

Basishouding en gesprekstechniek

Als pastor moet je goed gesprekken kunnen voeren. Een goed gesprek over geloof wordt gedragen door een voldoende beheersing van gesprekstechnieken. En daarvoor moet je beschikken over een goede basishouding. Want hoe goed je gesprekstechnieken ook zijn, als je houding niet klopt, dan kom je niet ver. Als je als pastor niet van je mensen…

Hoe moet ik omgaan met lijden en verlies?

In dit hoofdstuk gaat het over je pastorale rol in het bijstaan van mensen die verlies te verwerken hebben. Verliezen worden ‘geleden’. Het gaat dus ook altijd over lijden. Geen mens ontkomt aan verlies. Misschien is het wel de belangrijkste levenskunst om te kunnen gaan met verlieservaringen. ‘Verlies’ is een woord dus met een brede…

Bijlage bij omgaan met lijden en verlies: Het rouwproces

Herman de Mönnink omschrijft het proces van rouwverwerking bij verlies als een overgang van een oude naar een nieuwe balans. Allereerst is er de klus om het verlies te leren aanvaarden. Daar hoort bij dat de volle impact van het verlies erkent mag worden. Vervolgens is rouwen ook een proces van bewust afscheid nemen van…

Hoe leid je de gemeente als team?

‘Het gaat er niet altijd plezierig aan toe in onze kerkenraadsvergaderingen. Ik word er soms wanhopig van. Hete hoofden, koude harten. Heel vaak ben ik teleurgesteld na een vergadering naar huis gefietst. Alweer botste het, was men fel, was er weinig geduld en begrip voor elkaar. Dat moet toch anders kunnen? Hoe word je als…

Geestelijk leidinggeven

Een paar jaar terug, toen Klaas nog maar net oudste was,  werd hij aangesproken door de ouders van een meisje met het downsyndroom. Ze voelden zich absoluut niet opgenomen in de gemeente. Ze merkten onbegrip, liepen tegen weerstand op en leefden in een isolement. Toen hij zich in hun situatie verdiepte, groeide bij Klaas de…

Hulp bij armoede en schuld

‘Vorig jaar had ik nog 33 euro per week te besteden. Dat haal ik  niet meer. Ik kocht toen eens per week in het weekend een stukje kaas. Nu eens per maand. Koffie? Het apparaat is de deur uit. Rondkomen wordt steeds lastiger. Ik ga er niet dood van, maar het is waardeloos.’ (Martina, 27…

Wat doet een diaken?

‘Geert belde, een ouderling van onze kerk. ‘Je staat op  de lijst,’ zei hij, ‘voor diaken.’ Ik was behoorlijk verrast, heb hem meteen gevraagd wat een diaken eigenlijk doet, afgezien van het rondgaan met de collectezak en huisbezoek afleggen. Ik wist niet dat er zoveel bij kwam kijken, vooral het praktische spreekt me erg aan. Op…

Op onze nieuwsbrief abonneren.