Leren in de Kerk > Inspiratie voor jeugdwerkers

Een veilige kerk

De kerk moet een veilige plek te zijn, voor iedereen. Dus ook voor de kinderen, tieners en jeugdleiders. Dat lijkt een open deur maar veiligheid ontstaat niet vanzelf. Hoe werk je aan een veilige sfeer waarin niet gepest wordt en…

Lees verder

Dynamisch leren in de kerk | Meebewegen met het leven

, ,

Weleens geprobeerd een tiener bij te brengen wat Paulus schrijft over het avondmaal? Dat valt niet mee, hè? Ik vraag me soms vertwijfeld af of leren wel zin heeft. Wat heb ik zelf eigenlijk opgestoken van twintig jaar school en…

Lees verder

Een methode uitkiezen

,

In het kerkelijk kinderwerk wordt meestal gebruikgemaakt van een volledige lesmethode. Dat scheelt een hoop werk en zorgt voor een goed opgebouwd programma waarin de belangrijkste bijbelverhalen automatisch aan bod komen. Er zijn echter veel verschillende methodes op de markt.…

Lees verder

Wat wil je bereiken?

Ik wil dat de kinderen een fijne tijd hebben met elkaar. Ik wil dat de kinderen de bijbelse verhalen leren. Ik wil dat de kinderen hun hart aan Jezus geven. Ik ben al blij als het allemaal probleemloos loopt… Maak…

Lees verder

Depressie

, ,

Simone (15) zit sinds de scheiding van haar ouders vier jaar geleden niet lekker in haar vel. Nu heeft laatst ook nog haar beste vriendin het contact met haar verbroken. Ze heeft geen zin meer om naar school te gaan,…

Lees verder

Coaching en mentoraat voor jongeren

, ,

Ik heb als jongerenwerker ‘gewoond’ in de V&D. Mijn penningmeester fronste de wenkbrauwen bij het zoveelste V&D-bonnetje bij mijn onkostendeclaraties. Liters koffie, chocomel of frisdrank zijn er daar in mijn onrustige maag terechtgekomen. La Place bleek de ideale plaats voor…

Lees verder

Klaar voor de start

Nergens heb je zo intensief en direct contact met je jongeren als op de clubavond zelf. In de diensten is de vorm er niet naar, daaromheen liggen wel mogelijkheden, maar dit vormt niet de kern van een relatie, het is…

Lees verder

Investeren in Relaties

,

Is je jeugdclub een activiteit waar jongeren komen of organiseer je voor de jongeren een activiteit? Kortom: Werk je activiteitgericht of relatiegericht? Er zijn kerken die bewust zeggen: we zoeken geen clubleiders, maar jeugdleiders. We zoeken geen leiders die een…

Lees verder

Bijlage bij Investeren in Relaties: Cirkels van Invloed

Geef aan: (midden = veel invloed, buitenkant = weinig invloed) • Hoe dichtbij in de cirkels van invloed kun je komen met activiteitgericht jeugdwerk (jeugdwerk waarin leiders gericht zijn op het goed neerzetten van een activiteit). Zet een ‘A’ in…

Lees verder

Hoe ga je om met niveauverschillen?

‘Het moeilijkst vond ik toch wel de niveauverschillen in de groep. Richard en Maarten weten haast niks. Ze willen wel praten, maar echte diepgang krijg ik er niet in. Anniek heeft dyslexie en Mirjam houdt zich meestal stil. Ik weet…

Lees verder

Op onze nieuwsbrief abonneren.