Leren in de Kerk > Inspiratie voor jeugdwerkers

Hoe ga je om met geloofstwijfel?

‘Gék word ik ervan. Altijd weer komen we op hetzelfde punt uit: ‘Hoe weet je nu of God bestaat? Misschien is het wel allemaal onzin. Het is toch wetenschappelijk bewezen dat de aarde door evolutie is ontstaan en dat mensen…

Lees verder

Bijlage bij Geloofstwijfel: Werkvormen

Alles wat je met een groep doet, is een bepaalde werkvorm. Maar een gesprek en dingen opschrijven zijn vaak de enige werkvormen die worden toegepast in geloofsonderwijs. Er zijn echter veel meer werkvormen. Hieronder vind je een aantal voorbeelden, maar…

Lees verder

Zorg voor intuïtief en sensitief jeugdwerk

Eerdere generaties konden zingeving voor een deel ontlenen aan hun afkeer van het geloof of verzet tegen de kerk. Tegenwoordig zien we onder kinderen en jongeren een groeiende behoefte aan verbondenheid en gemeenschapszin, inclusief een verlangen naar spiritualiteit. Kerkelijke activiteiten…

Lees verder

God geeft jou een taak op aarde

De resultaten van een onderzoek in het kader van het Europese project Dynamic Identity laten zien dat jongeren twee dogma’s koesteren. Het eerste: ze spelen geen rollen, maar zijn zichzelf. Het tweede: ze leren niet, ze doen ervaring op. Boeiende…

Lees verder

Jongens zijn beter dan meisjes

Het is belangrijk om in het jeugdwerk beide groepen specifiek aan te spreken. Er worden steeds meer activiteiten speciaal voor meiden georganiseerd en soms wordt verondersteld dat het geloof te weinig uitdaging biedt voor jongens. Zou het jongens helpen als…

Lees verder

Neem niet zomaar een jeugdwerker in dienst

Een professioneel jeugdwerker kan het jeugdwerk van de gemeente op een hoger plan brengen. Tegelijk is onze ervaring dat er omtrent jeugdwerkers vaak verkeerde verwachtingen spelen. Voorkom teleurstellingen en bereid de aanstelling van een jeugdwerker goed voor. Om de investering…

Lees verder

Het nut van een Buddy

Ik droom van een kerk waar jongeren gezien worden. Ik droom van een kerk waar jongeren hun vragen kunnen delen met mensen bij wie ze zich vertrouwd voelen. Ik droom van mooie relaties tussen jongeren en volwassenen. Relaties waarin jongeren…

Lees verder

Geloof in ontwikkeling (1)

, ,

Het is algemeen bekend dat we in het jeugdwerk moeten aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de verschillende doelgroepen. Naast de ontwikkelingsfase speelt ook de actuele (jongeren)cultuur een belangrijke rol. De komende afleveringen willen we een aantal ontwikkelingsfases van jongeren in…

Lees verder

Geloof in ontwikkeling (2) – tieners

,

Goed jeugdwerk sluit aan bij de actuele (jongeren)cultuur en de specifieke ontwikkelingsfase van de deelnemers. In de vorige aflevering hebben we aandacht gegeven aan de huidige cultuur. In vervolg daarop willen we een aantal ontwikkelingsfases van jongeren in kaart brengen,…

Lees verder

Geloof in ontwikkeling (3) – Jongeren

,

Goed jeugdwerk sluit aan bij de actuele (jongeren)cultuur en de specifieke ontwikkelingsfase van de deelnemers. In een aantal afleveringen brengen we enkele ontwikkelingsfases van jongeren in kaart, zodat we het jeugdwerk beter op de verschillende groepen kunnen afstemmen. De vorige…

Lees verder

Op onze nieuwsbrief abonneren.