Op handen | Cursus geloofsopvoeding

Algemene handleiding

PRAKTISCHE ZAKEN

Voor wie?

Deze cursus is geschreven voor ouders in verwachting en voor ouders van jonge kinderen en past in de context van kerken of christelijke netwerken. De cursus kan fungeren als voorbereiding of vervolg op de doop maar kan ook los daarvan gegeven worden.

De cursus is niet bedoeld voor één ouderpaar, maar voor meerdere ouderparen. Een belangrijk onderdeel is namelijk de interactie met andere ouders. Voor deze interactie zijn er minimaal zes mensen nodig. Er is geen maximum omdat een grote groep in kleine groepjes wordt ingedeeld voor de gespreksonderdelen. Lukt het niet om in je eigen gemeente een groepje samen te stellen dan kun je de cursus prima samen met een andere gemeente geven.

We gaan in het programma uit van de aanwezigheid van stellen, een vader en een moeder. Het is waardevol dat ouders deze cursus samen volgen. Maar het kan natuurlijk zijn dat dit niet haalbaar is, iemand alleen voor de opvoeding staat of de gezinssamenstelling gecompliceerd is. Hou daar dan rekening mee in de manier waarop je de opdrachten verwoord. Let er op dat iedereen zich welkom en veilig voelt.

Door wie?

Voor deze cursus adviseren wij om met minimaal twee cursusleiders te werken. Samen kun je elkaar aanvullen en het groepsproces bewaken. Hoe groter de groep hoe meer cursusleiders je kunt inzetten.

De cursusleiders hoeven geen professionals te zijn. Gewoon mensen met hart voor God en voor opvoeding. Handige kwaliteiten voor de cursusleiders zijn:

  • Passie voor God
  • Ervaring met opvoeding
  • Een warme, toegankelijke uitstraling
  • Goed een gesprek kunnen leiden (niet zakelijk, maar met ruimte om mensen tot hun recht te laten komen)
  • Minimaal een van de cursusleiders kan goed uitleggen en presenteren (m.b.v. de handleidingen en PPT’s)

Deze cursus is ontwikkeld door de CGJO, een organisatie met hart voor kinderen en kerken. Zij bieden een training voor de cursusleiders. Meer informatie hierover vind je op hun website.

Hoe?

Ieder die wil kan zelf deze cursus opzetten in de eigen gemeente of in het eigen netwerk. Denk daarbij aan de volgende stappen:

   1. Stel een team samen met wie je de cursus gaat opzetten en geven
   2. Volg een training voor cursusleiders
   3. Kies een geschikte locatie
   4. Bepaal de data
   5. Nodig deelnemers uit
   6. Neem een abonnement voor de handleidingen*
   7. Bestel de werkboekjes in de webwinkel**
   8. Vraag de plaatselijke boekhandel om inkijkmaterialen***

*De handleidingen en PPT's kun je downloaden op deze website. Je hebt daarvoor wel een abonnement nodig. Je hebt de keuze uit twee abonnementsvormen: Een individueel abonnement voor elke groepsleider (je hebt voldoende aan een basic abonnement) of een gemeenteabonnement. Op de pagina Abonnementen vind je meer informatie over de mogelijkheden en kosten.

**Elke deelnemer heeft een eigen werkboekje nodig (dus niet één per stel). De gespreksvragen staan erin, de kernpunten van de uitleg, tips en opdrachten om persoonlijk in te vullen. Deze werkboekjes zijn te bestellen in de webwinkel van deze site en kosten 7,90 euro.

***Het zou mooi zijn als er elke bijeenkomst inspirerende inkijkmaterialen rond geloofsopvoeding zijn. Kinderbijbels, gebedenboekjes, spellen, opvoedboeken, enz. Misschien wil de plaatselijke christelijke boekhandel materialen hiervoor uitlenen.

DELEN

In deze cursus is veel ruimte voor gesprek met elkaar. We vinden het belangrijk dat de deelnemers er voor elkaar zijn, hun verhaal kwijt kunnen en zo de waarde van een geloofsgemeenschap ervaren. De cursus duurt maar een korte periode, maar als gemeenteleden ‘heb’ je elkaar nog lange tijd. Het is ons verlangen dat mensen door de cursus op elkaar betrokken raken en elkaar blijven ontmoeten, steunen en aanmoedigen in de opvoeding.

Met anderen praten over opvoeding kan best spannend zijn. Hoe je je kind opvoedt is iets dat dicht aan je hart ligt en vaak ook iets waarin je je kwetsbaar voelt. Zeker als je niet alle deelnemers (goed) kent. Daarom is het belangrijk dat je als cursusleiders de deelnemers persoonlijk welkom heet en in een warme sfeer opvangt. Stimuleer dat mensen zich op hun gemak voelen door je eigen uitstraling, de aankleding van de ruimte en een prettige setting (de stoelen niet in schoolse rijen, maar in gezellige halve manen bijvoorbeeld).

Het onderdeel DELEN gebeurt in kleine gespreksgroepjes van 6-8 personen. Hou voor zover mogelijk hierbij elke keer dezelfde samenstelling aan. Zo kunnen de groepjes elkaar goed leren kennen en ontstaat er veiligheid.

Als er voldoende cursusleiders zijn kunnen zij als gespreksleider in de groepjes fungeren. Anders moet een van de ouders als gespreksleider aangewezen worden om het proces te bewaken. Hou je in de groepsgesprekjes zoveel mogelijk aan de gegeven gespreksvragen. Het risico is anders groot dat het gesprek alle kanten op gaat. Wees zelf bescheiden aanwezig in het gesprek. Bewaak dat er een open sfeer is waarin naar iedereen wordt geluisterd. Durf zelf kwetsbaar te zijn in het gesprek. Door zelf open te zijn, verlaag je voor de deelnemers de drempel om in hun hart te laten kijken.

VISIE OP OPVOEDEN en OPVOEDPRAKTIJK

In dit onderdeel geeft een van de cursusleiders uitleg over het thema. Kies hiervoor iemand die goed kan uitleggen en presenteren. Alle uitleg staat in de handleiding. Dit kun je natuurlijk in eigen woorden vertellen.

Stel jezelf niet op als professional, maar als mede-opvoeder en geef in de uitleg af en toe een voorbeeld uit je eigen opvoedervaring. Deel je blunders en mooie momenten met de groep. Zo sta je naast hen als een ervaringsdeskundige en begeleider.

Bij de handleidingen horen PPT’s waarin de kernpunten van de uitleg staan. Die kun je gebruiken als leidraad en ondersteuning van je uitleg.

MEENEMEN

Een deel van de cursus vindt thuis plaats. In de werkboekjes staan adviezen, media- en literatuurtips om thuis of later na de cursus mee verder te gaan. Je kunt deze tips ook gebruiken in je eigen voorbereiding van een bijeenkomst.

Opvoeden doe je samen als stel. Daarom is het belangrijk om naast het bijwonen van een cursusavond met je partner de inhoud te verwerken. Stimuleer de deelnemers om elke week een uur tijd in te plannen voor quality time. In de werkboekjes wordt bij elke bijeenkomst een handreiking gedaan voor de invulling van deze quality time. Zo worden de deelnemers uitgedaagd om als koppel te praten over geloof, opvoeding en het leven.

VERVOLG

Als gelovigen ben je aan elkaar gegeven tot steun en inspiratie. En in alle uitdagingen van de opvoeding kunnen we dat goed gebruiken. Stimuleer daarom de deelnemers om deze cursus een vervolg te geven en elkaar blijvend te ontmoeten, helpen en aansporen. Dat kan op allerlei manieren: door een opvoedkring te starten, door jaarlijks vijf avonden bij elkaar te komen, door een gebedsochtend te organiseren, ontmoetingsmiddagen op zondag, of… Aan het eind van de cursus worden de deelnemers uitgedaagd om ideeën hiervoor te bedenken en concrete stappen te zetten.

We wensen je gezegende bijeenkomsten!

Ingrid Plantinga (auteur), Kasper van Helden en Emily Teeninga (CGJO)

Voor vragen kun je mailen naar:
info@lerenindekerk.nl
jeugdbureau@cgjo.nl

Op onze nieuwsbrief abonneren.