OPEN

Ontdek de grote lijnen en de kleine verhalen in de Bijbel

OPEN is geen standaard bijbelstudiemateriaal dat jou allerlei antwoorden geeft. Je wordt juist uitgedaagd om zelf de Bijbel te begrijpen en betekenis te geven in je dagelijks leven. De programma's en filmpjes laten bijbelboeken tot leven komen. Dus laat je inspireren om de diepte in te gaan en ga ontdekkend bijbellezen!
OPEN is ontwikkeld voor jongerenkringen (18+), maar is ook geschikt voor je eigen bijbelstudie. Je kunt de onderdelen voor groepen dan overslaan.
OPEN biedt bij elk programma een inspirerend filmpje waarin jongeren een moderne interpretatie geven van de bijbelboeken.

 

Hoe gebruik je OPEN?

 • Lees het programma door en kies wat je wilt bespreken
  In elk programma wordt één bijbelboek of bijbelse persoon vanuit verschillende invalshoeken belicht. Daarbij kan de gespreksleider kiezen welke onderdelen besproken worden en die aanvinken. Maak er een programma op maat van!
 • Samen in gesprek
  Gebruik het programma, je eigen Bijbel en de filmpjes. Lees, kijk, praat, bid, lach, discussieer, schrijf, word stil en laat je inspireren door de lijnen in de Bijbel. Ontdek wie God toen was en wat Hij deed. En heb het lef om dit naast je eigen leven te leggen

Om de materialen te kunnen inzien en op maat maken heb je een abonnement nodig. Je kunt kiezen uit twee abonnementsvormen:

 • Individueel abonnement voor elke groepsleiding/deelnemer - hierbij betaal je per bijeenkomst 1 credit en kun je kiezen uit basale of uitgebreide abonnementen.
 • Gemeenteabonnement - hierbij betaalt de kerk een vast bedrag en kan iedereen in de gemeente onbeperkt materialen inzien en downloaden met dezelfde inlogcode.

Op de pagina Abonnementen lees je meer over de mogelijkheden en kosten.

OPEN is ook in boekvorm te bestellen in onze webshop. Je kunt zelf kiezen of je het liever digitaal gebruikt of via een boekje voor alle deelnemers of een combinatie hiervan.

 

De invalshoeken en keuzeonderdelen van OPEN

INLEVING

 • Verhalende intro - Een levendig inkijkje in wat de bijbelse persoon meemaakte of wat er speelde in een bijbelboek.
 • Profiel - Een kennismaking met een bijbelboek of met een bijbelse persoon en zijn/haar leven.
 • Filmpje - waarin jongeren een moderne interpretatie geven van de boodschap van een tekst.

INZICHT

 • Achtergrondinfo - Informatie over de tijd en cultuur waarin dit verhaal zich afspeelt.
 • Eyeopener - Toelichting bij de bijbeltekst
 • Begrippen - Uitleg van belangrijke woorden in de tekst.
 • Studie - Een leesopdracht om zelf inzicht te krijgen in bijbelse lijnen.

TOEPASSING

 • Thema - Een herkenbaar thema, gekoppeld aan de bijbelse persoon of het bijbelboek.
 • Mediatip - Bijpassende filmpjes, muziekfragmenten of interessante websites.
 • Doen - Een praktische tip om in je dagelijks leven mee aan de slag te gaan

MEDITATIE

 • Gebedsmoment - Een originele vorm om samen te bidden.
 • Slow reading - Het intensief en in stilte lezen van een korte bijbeltekst. Meer uitleg vind je op de bijbehorende Bladwijzer Slow Reading.
 • Verder lezen - Een bijbelleesrooster voor zeven dagen waarin vanuit de bijbelse persoon of het bijbelboek lijnen worden getrokken naar verschillende bijbelgedeelten. Bij elke dag staat een vraag om over na te denken. Je kunt dit leesrooster gebruiken bij je persoonlijke stille tijd in de week nadat je het programma hebt besproken.

 

Het materiaal van OPEN | Ontdekkend bijbellezen voor jongeren is geschreven door: Pieter Both, Martijn Dreschler, Christian Harwig, Bram Hofland, Henk Kapitein, Henk Mijnders en Ingrid Plantinga.

De filmpjes zijn ontwikkeld door Dorien Doorn, Marit de Jong, Daniël Kehanpour, Rik Zweers, Wilke van der Molen en LPB Media.