Leren in de Kerk > Spoorzoeken > Buitenlanders > Introductie op Buitenlanders

Introductie op de module Buitenlanders

In de Bijbelse geschiedenis hebben mensen uit het buitenland steeds een bijzondere plek. Daarmee wil God duidelijk maken dat Hij nooit alleen het volk Israël op het oog heeft gehad maar altijd de hele wereld.

Voor kinderen is dit een prachtig en concreet thema dat hen inzicht geeft in Gods liefde en heilsplan voor de hele wereld. Het helpt hen om zelf open te staan voor mensen uit een andere cultuur of met andere gewoontes.

Bijeenkomsten:

  1. Hagar - de vluchtelinge God zorgt voor deze buitenlandse vrouw als ze door Sarai wordt weggestuurd als een minderwaardige slavin.
  2. Ruth - de dappere Midden in de donkere richteren-tijd is er een buitenlandse vrouw die opvalt door haar dapperheid en trouw. Uit haar zal koning David voortkomen.
  3. Naäman - de hotemetoot Een belangrijke generaal en overheerser van Israël wordt klein voor de God van Israël en ontvangt zijn genezing.
  4. Jona en de ongelovigen uit Nineve Jona kan het niet accepteren dat God die slechte buitenlanders genade wil geven.
  5. Romeinse centurio - de gelovige Een buitenlander die meer vertrouwen in Jezus heeft dan de gemiddelde Jood.
  6. Ethiopische minister - de onreine Een man die verlangde om God te ontmoeten mag niet in de tempel komen omdat hij onrein is. Maar Filippus mag hem vertellen dat hij welkom is bij God.

 

Auteur van deze module: Ingrid Plantinga

Op onze nieuwsbrief abonneren.