Introductie op de module Buitenlanders

In de Bijbelse geschiedenis hebben mensen uit het buitenland steeds een bijzondere plek. Daarmee wil God duidelijk maken dat Hij nooit alleen het volk Israël op het oog heeft gehad maar altijd de hele wereld.

Voor kinderen is dit een prachtig en concreet thema dat hen inzicht geeft in Gods liefde en heilsplan voor de hele wereld. Het helpt hen om zelf open te staan voor mensen uit een andere cultuur of met andere gewoontes.

Bijeenkomsten:

  1. Hagar - de vluchtelinge God zorgt voor deze buitenlandse vrouw als ze door Sarai wordt weggestuurd als een minderwaardige slavin.
  2. Ruth - de dappere Midden in de donkere richteren-tijd is er een buitenlandse vrouw die opvalt door haar dapperheid en trouw. Uit haar zal koning David voortkomen.
  3. Naäman - de hotemetoot Een belangrijke generaal en overheerser van Israël wordt klein voor de God van Israël en ontvangt zijn genezing.
  4. Jona en de ongelovigen uit Nineve Jona kan het niet accepteren dat God die slechte buitenlanders genade wil geven.
  5. Romeinse centurio - de gelovige Een buitenlander die meer vertrouwen in Jezus heeft dan de gemiddelde Jood.
  6. Ethiopische minister - de onreine Een man die verlangde om God te ontmoeten mag niet in de tempel komen omdat hij onrein is. Maar Filippus mag hem vertellen dat hij welkom is bij God.

 

Fragmenten uit: Hagar - de vluchtelinge 

Gespreksvragen
Wat vind jij van buitenlanders die in Nederland komen wonen? Ken jij mensen die een hekel aan buitenlanders hebben? Begrijp je waarom? Ken jij zelf mensen die naar Nederland gevlucht zijn? Weet je hoe het voor hen was/is om hierheen te komen?
Neem de tijd voor een gesprek hierover aan het begin van de module!

Uitleg
We gaan het de komende bijeenkomsten hebben over buitenlanders in de Bijbel. Het gaat in de Bijbel veel over het volk Israël. Dat was Gods uitgekozen volk. Maar in de Bijbel hebben buitenlanders ook een bijzondere plek. Dat gaan we de komende tijd ontdekken.

Bijbellezing
Lees Genesis 16: 4b-11 voor.

Opdracht
Speel dit verhaal in een rollenspel na (vanaf het moment dat Hagar zwanger is totdat ze weer terugkeert naar Sarai).

Spel
Leg een paar koffers klaar en een stapel spullen voor in de koffier (kleding, toiletspullen, knuffels, handdoeken, enz.).
Als vluchteling moet je soms ineens je koffers pakken en vertrekken. Doe een wedstrijdje 'Koffers inpakken'. Wie heeft als eerste alle spullen ingepakt en de koffer dicht?

 

Auteur van deze module: Ingrid Plantinga