Introductie op de module Levenswijsheid

Wat kunnen we veel praktische levenslessen leren uit de wijsheidsliteratuur in de Bijbel. De boeken Spreuken, Prediker en Job horen daar bijvoorbeeld bij en krijgen een plekje in deze module.

Elk thema van deze module komt uit de wijsheidsboeken en om het voor de kinderen concreet te maken koppelen we er steeds een bijbelverhaal aan dat dit thema illustreert.

Op deze leeftijd zijn kinderen zich bewust van hun omgeving en hoe ze daarmee in relatie staan. Deze module geeft hen praktische handvatten om wijs met anderen en zichzelf om te gaan.

Bijeenkomsten:

  1. Roddelen Uit het bijbelboek Spreuken leren we om niet te roddelen, maar juist positieve woorden te spreken over elkaar. Het verhaal van Jozef illustreert dat.
  2. Liegen 
  3. Luisteren 
  4. Lijden
  5. Tevreden zijn 

Auteur van deze module: Renske Bakker