Introductie op Profeten

Mozes
de eerste profeet

Samuel
van jongs af aan

Jeremia
profeet voor de volken

Johannes de Doper
als puinruimer

Debora
stoere profetes

Elisa
geen woorden maar wonderen

Jesaja
het moet anders!

Johannes op Patmos
het laatste woord

Op onze nieuwsbrief abonneren.