Sneak preview Spoorzoeken

 • Module Liefde

  Bijeenkomst 1 Met liefde gemaakt


 • 1. Info vooraf
  Voor de leiding

 • Bijbelgedeelte
  Genesis 1 en 2

 • Kern van de bijeenkomst
  Gods liefde is zo groot dat Hij de aarde maakt met de mens als mooiste creatie. Hij geeft zijn liefde aan de mensen en wij hebben de opdracht om de liefde van God weer door te geven aan andere mensen en de schepping.

 • Inleiding
  ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’ dat is het eerste vers van onze Bijbel. Wat in de eerste hoofdstukken van de Bijbel naar voren komt, is dat deze God een relationele God is. Je ziet God nauwkeurig en liefdevol aan het werk. Hij is in alles wat Hij schept tevreden. Op dag zes maakt God de mens; de kroon op zijn schepping. Hij maakt de mensen naar zijn evenbeeld, mannelijk en vrouwelijk. En God zag dat het ‘zeer goed’ was (Gen. 1: 31).
  Deze wereld is ontstaan uit de liefde van God. Wij mogen Gods liefde doorgeven door goed met zijn schepping om te gaan. God heeft ons verantwoordelijk gemaakt voor alles hier op aarde! Dat betekent dat wij goed moeten omgaan met alles wat wij om ons heen zien: dieren, bomen en mensen! Dan laten wij aan anderen zien hoeveel God van ons houdt en geven wij zijn liefde weer door.

 • Eyeopener
  In hoofdstuk 2 vers 7 staat een opvallend detail van de schepping van de mens: ‘Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.’
  De tekst roept een beeld op van God die zijn schepping met Zijn eigen handen vormgeeft en extreem dichtbij komt: Hij blaast Adam de levensadem in de neus. Het eerste wat Adam ziet als hij tot leven komt is het gezicht van God vlak bij het zijne. Hoe intiem is dat! Zo dichtbij komt God.
  Deze persoonlijke relatie wordt later, in Genesis 3, bevestigd: God wandelt door de tuin, en roept de mens bij zich. Hij komt hen persoonlijk opzoeken en gaat het gesprek met hen aan.

 • Doelen
  • De kinderen begrijpen dat God de wereld gemaakt heeft uit liefde.
  • De kinderen worden geraakt door de liefde van hun Schepper.
  • De kinderen gaan verlangen naar het doorgeven van Gods liefde aan de mensen en de natuur om hen heen.

 • Benodigdheden
  • Tijdlijn en de afbeelding van de schepping van Adam
  • Een groot vel papier en stiften
  • Hartjeskussen of een groot hart

 • 2. Even inkomen
  Introductie van het thema in de leefwereld van de kinderen

 • Uitleg
  Vandaag en de komende tien bijeenkomsten gaan we het hebben over de liefde! We gaan op ontdekkingstocht in de Bijbel om van alles te leren over liefde. Liefde tussen mensen, liefde voor dieren en vooral de liefde van God. God houdt namelijk van alles wat Hij gemaakt heeft, dus ook van jullie. Als je God zou vragen wie Hij lief vindt, dan zegt hij jullie namen!
 • 3. Koppeling
  Een link leggen met de lijn van de module m.b.v. de tijdlijn.
 • Uitleg
  We gaan in de Bijbel op ontdekkingstocht over de liefde. En we beginnen bij het begin, het eerste Bijbelboek. De Bijbel is eigenlijk geen boek, maar een bibliotheek. In de Bijbel zitten wel 66 boeken die door verschillende mensen en op verschillende momenten zijn geschreven.
 • 4. Overdracht en verwerking
  Kennisoverdracht en verwerking door uitleg, gesprek en opdrachten.
 • Uitleg
  Vroeger waren ze trouwens veel beter in het doorvertellen en onthouden van verhalen dan dat wij nu zijn. Zij waren het gewend, omdat ze nog niet konden schrijven. En ze hadden ook niet zoveel te doen en hoefden nog niet zoveel te onthouden als wij nu moeten; zij hadden nog geen TV, krant, computer, boeken of telefoon! Het ging dus niet zoals vaak bij 'doorfluistertje'. Ze vertelden alles heel precies door en maakten geen foutjes.
  Toch waren er mensen die vergaten hoe God de wereld had gemaakt. Zij gingen zelf bedenken hoe de aarde was ontstaan. Ze verzonnen dat dingen die ze zagen in de natuur goden waren. Bijvoorbeeld de zon. Ze verzonnen dat die goden de aarde gemaakt hadden, dat ze heel machtig en streng waren en dat je hen moest vereren.

 • Uitleg
  Dit is bijzonder! De aarde is niet ontstaan door een machtige god die ver weg als een zon aan de hemel staat. En de aarde is ook niet ontstaan doordat er deeltjes toevallig tegen elkaar aanbotsten en een knal veroorzaakten. Nee, de aarde is gemaakt door de God uit de Bijbel. Een God die zo dichtbij komt dat hij Adam de adem in zijn neus blaast.

 • Uitleg
  Dat is best eng, toch? Want dan moet je wel héél dichtbij komen. Dat doe je eigenlijk alleen als je goede vrienden bent of iemand heel lief vindt. Als Adam tot leven komt, dan is het eerste wat hij ziet het gezicht van God, héél dichtbij. En in Gods ogen ziet Adam liefde! God durfde heel dichtbij te komen, zo heeft Hij alles gemaakt. Dat betekent dat Hij heel veel houdt van alles wat Hij maakt.
  Gods liefde stopte niet toen Hij klaar was met zijn schepping. Hij blijft steeds nieuwe mensen en dieren maken. Dat doet Hij omdat Hij van mensen houdt. Naast Adam, de dieren en de natuur heeft God jou ook gemaakt, omdat Hij van jou houdt!

 • 5. Ontspanning
  Op een creatieve en gezellige manier bezig zijn rond het thema.