Beginnen met God – Geroepen

Deze opening duurt 15-30 minuten en gaat over hoe God ons roept om zijn handen en voeten te zijn.

Je kunt de onderdelen aanvinken die je wilt gebruiken. Als je daarna klikt op 'download' kun je de op maat gemaakte opening uitprinten of opslaan in je eigen computer.
Dit kost geen credits en je hoeft hiervoor niet ingelogd te zijn.

 • Intro
  In en buiten de kerk zijn veel vrijwilligers actief die samen bergen werk verzetten. Jij bent er waarschijnlijk een van. Soms zul je dat werk met plezier doen en soms met tegenzin of met frustratie. Af en toe is het goed om even stil te staan bij de vraag waarom we doen wat we doen...
 • In de Bijbel
  Mozes zal zich ook regelmatig hebben afgevraagd wat zijn taak nu eigenlijk is en waarom zijn leven liep zoals het liep. Eerst een belangrijke prins, daarna weggevlucht omdat hij zichzelf niet onder controle had. En toen de schapen hoeden, dag in, dag uit, veertig jaar lang.
  Op een dag geeft God hem een taak. Hij verschijnt aan Mozes in een brandende struik en legt uit wat Hij van Mozes verlangt.
  Lees erover in Exodus 3: 7-12.
  God zegt: Ik zie hoe mijn volk lijdt... en daarom stuur ik jou! De roeping van Mozes begint bij de ontferming van God. God roept Mozes om zíjn handen en voeten te zijn.
 • Gebed
  Bid in tweetallen voor elkaar en voor jullie roeping. Bid dat jullie God mogen ervaren als degene die met jullie meegaat in je taak.