Beginnen met God – Onverdiend

Deze opening duurt 15-30 minuten en gaat over onrecht in de gemeente en onverdiende liefde als reactie daarop.

Je kunt de onderdelen aanvinken die je wilt gebruiken. Klik daarna op 'downloaden' en je krijgt je op maat gemaakte opening als pdf om uit te printen.
Je hoeft hiervoor niet ingelogd te zijn en dit kost geen credits.

 • Deze opening is (ook) geschikt in de aanloop naar het vieren van het avondmaal.

 • Intro
  Ook in de kerk is er onrecht, haantjesgedrag en geldingsdrang. Hoe ga je daarmee om?

 • In de Bijbel
  In de Bijbel lees je heel wat eerlijke verhalen over situaties van onrecht. Een ervan gaat over Mefiboset. Hij is de zoon van Jonatan en dus de kleinzoon van Saul. Je weet wel, die jaloerse koning die probeerde David te vermoorden. Mefiboset raakt op vijfjarige leeftijd gehandicapt, op het moment dat zijn vader en opa omkomen in de strijd. Daarmee is zijn kans om zelf te dingen naar de troon van zijn opa verkeken. Als David koning wordt toont hij de kreupele nakomeling van zijn vijand onverwachte genade. Mefiboset krijgt het land van zijn opa en wordt een regelmatige gast bij David aan tafel.
  Maar dan gaat het mis. Absalom grijpt naar de macht en David moet vluchten. Mefiboset wil met hem mee! Maar als hij zijn beheerder Siba vraagt om de ezels voor hem te zadelen gaat die er zelf vandoor...

  Lees 2 Samuel 16: 1-4.

  Wat een onrecht, een onverdiende behandeling: Mefiboset die door zijn handicap afhankelijk is van anderen wordt bedrogen en zelfs beschuldigd van verraad door zijn eigen beheerder. En David, aangeslagen door het verraad van zijn zoon Absalom, gelooft hem. Wat zal Mefiboset zeggen als David na de overwinning op Absalom terugkeert?

  Lees 2 Samuel 19: 25-31.

  Mefiboset gaat niet op zijn strepen staan. Hij is zo dankbaar voor de liefde die David hem getoond heeft dat hij dit onrecht kan vergeven en zelfs op zijn beurt onverdiende liefde kan geven aan Siba. Eten bij de koning aan tafel is voor Mefiboset genoeg.

 • Gebed
  Geef elkaar een hand tijdens het bidden als teken dat jullie samen verbonden zijn door onverdiende liefde. Vraag God om overvloed van liefde in jullie leven.
  Breng situaties van onrecht in jullie gemeente in gebed en sluit elke bede af met 'Heer ontferm U'.