Beginnen met God – Wat hou ik van uw huis

Deze opening duurt 15-30 minuten en gaat over verlangen naar Gods huis en Gods verlangen naar ons huis.

Je kunt de onderdelen aanvinken die je wilt gebruiken. Klik daarna op 'downloaden' en je krijgt je op maat gemaakte opening als pdf om uit te printen.
Je hoeft hiervoor niet ingelogd te zijn en dit kost geen credits.

 • Intro
  Hoe lang is het nu geleden dat we in ons kerkgebouw samen kwamen om God te aanbidden? En wanneer zal dat weer mogelijk zijn? Pijnlijke vragen zijn dat.

 • In de Bijbel
  De tijd waarin we nu zitten is voor ons zeer uitzonderlijk. Wat er ook in ons land aan de hand was de kerkdiensten gingen altijd door. De kerk heeft altijd een centrale plek gehad in onze geloofsbeleving. We houden ervan, net zoals de dichter van Psalm 84 vol passie spreekt over Gods huis.

  Lees Psalm 84.

  Uit de eerste verzen van de Psalm kun je opmaken dat de dichter op dit moment ook niet in de buurt van Gods huis is. Hij verlangt er enorm naar, net als wij.

  Toch is de tempel ook geen constant aanwezige plek geweest in de bijbelse geschiedenis en zeker niet voor iedereen toegankelijk. In Handelingen 2 lees je dat de nieuwe christelijke gemeente in de tempel samenkwam maar ook bij elkaar aan huis het brood brak. En als de heilige Geest wordt uitgestort zijn ze niet in de tempel maar in een huis bij elkaar.

  Gods Geest is niet beperkt tot kerkgebouwen of kerkdiensten. Hij is ook nu aan het werk in harten en huizen van mensen. Dat is de hoop van Pinksteren! Wij verlangen naar Gods huis maar God verlangt ernaar om aanwezig te zijn in onze huizen. Zo dichtbij wil Hij komen!

 • Gebed
  Dank God dat zijn aanwezigheid niet beperkt is tot tempels of kerken. Vraag de heilige Geest om met zijn kracht en liefde te waaien in elk huis van jullie gemeente.