Thuisvieringen – Achtergelaten

Je kunt de onderdelen aanvinken die je wilt gebruiken. Klik daarna op 'downloaden' en je krijgt je op maat gemaakte opening als pdf om uit te printen.
Je hoeft hiervoor niet ingelogd te zijn en dit is gratis.

Een gezegende viering gewenst!

 • Kaars
  Steek een kaars aan als teken van Gods licht.

 • Intro
  Het gaat in deze thuisvieringen over de woestijntijd. We reizen met het volk Israël mee door de woestijn en spiegelen hun tocht aan onze levens in een periode van droogte.
  Vandaag lezen we dat de Israëlieten achtergelaten worden door hun leider Mozes. Net zoals lange tijd daarna de discipelen afscheid moeten nemen van hun leider, Jezus.

 • Bijbellezing
  Het volk Israël is aan het einde gekomen van de tocht door de woestijn. Mozes is de hele reis door hun leider geweest. Aan zijn leven en aan zijn taak komt nu een einde.

  Lees het verhaal over de dood van Mozes in Deuteronomium 34 of vertel het verhaal in eigen woorden.

  Als het volk Israël bijna bij het beloofde land is aangekomen moeten ze afscheid nemen van Mozes. Mozes geeft het volk nog de goede raad mee dat ze dicht bij de wetten van de HEER moeten blijven leven en Hij zegent de stammen van Israël. Hij heeft de mensen moed ingesproken om op de HEER te blijven vertrouwen en niet bezorgd te zijn.
  Op de berg Nebo laat God hem het beloofde land zien. Mozes is nog sterk en hij heeft nog goede ogen maar na 120 jaar komt er een einde aan zijn leven op aarde. Het volk Israël rouwt dertig dagen om hem. Het is verdrietig dat ze afscheid van hem moesten nemen maar ze hoeven niet alleen achter te blijven. Jozua zal de nieuwe leider zijn. Mozes heeft hem de handen opgelegd en daarmee de taak overgedragen.

  Vandaag is het de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Ook de vrienden van Jezus moesten afscheid van hun leider Jezus nemen, net zoals de Israëlieten van hun leider Mozes.
  We noemen deze zondag ook wel wezenzondag omdat Jezus heeft gezegd dat zijn leerlingen niet als wezen hoeven achter te blijven. In gebed wachten de discipelen op de Heilige Geest als Jezus naar de hemel is gegaan. Ook in het Oude Testament lezen we al over Gods geest. De Geest van God is bijvoorbeeld bij mensen als Mozes en Jozua. Maar nu is er een nieuwe tijd gekomen waarin de Heilige Geest bij alle mensen is die in Jezus geloven of ze nu oud of jong zijn. De Geest van God maakt dat we geloven en weten dat Jezus dichtbij ons is. De Heilige Geest troost ons in moeilijke dingen en laat ons op God vertrouwen. Wij zijn mensen onderweg maar door de Heilige Geest voelt het alsof we soms even op een berg mogen staan om iets te kunnen zien van Gods nieuwe toekomst.