Introductie op de module Feest!

Deze module gaat over feesten in de Bijbel. Er wordt namelijk heel veel gefeest in de Bijbel. Vieren is belangrijk voor ons geloof. De kinderen mogen ontdekken dat het mooi is om je geloof te vieren. We vieren Gods goedheid, zijn redding, zijn genade, de wet die Hij ons geeft en nog veel meer.

De Joodse feesten komen in deze module thematisch aan bod.

Door de vele nieuwe informatie en interessante weetjes is dit een boeiende module voor kinderen. En de creatieve werkvormen maken het tot een feestje om samen mee bezig te zijn!

Bijeenkomsten:

  1. Tijd voor feest! Het nieuwemaansfeest en de sabbat helpen je om regelmatig stil te staan en tijd te maken voor een feestje.
  2. Feest van spijt Aan het begin van het nieuwe jaar nemen de Joden tijd om spijt te hebben van alles wat ze verkeerd deden .Zo kun je met een schone lei beginnen!
  3. Feest van dank Tijdens het Loofhuttenfeest leven mensen dichtbij de natuur en zijn ze dankbaar voor wat God geeft. Voedsel in overvloed.
  4. Feest van de wet Bij Simchat Tora vieren de Joden feest omdat ze de wet hebben gekregen. Als ze 12 of 13 jaar zijn worden ze zoon/dochter van de wet genoemd.
  5. Feest van de tempel Als de tempel wordt ingewijd is het groot feest. Maar de tempel wordt verwoest. Als er een nieuwe tempel wordt gebouwd is het weer groot feest. Honderden jaren later worden er afgodsbeelden in de tempel gezet. De Joden komen daartegen in verzet en wijden de tempel opnieuw in. Elk jaar vieren ze dat met Chanoeka (Lichtjesfeest).
  6. Feest van redding Ester wordt koningin en door haar redt God zijn volk van de ondergang. Zo ontstaat het Poerimfeest.
  7. Feest van voorbijgaan Als God de oudste zonen van de Egyptenaren doodt gaat Hij de huizen van de Israëlieten voorbij door het bloed van een lammetje. En als God zijn zoon laat sterven als een Lam gaat Hij ons met zijn straf voorbij. Pesach/Pasen is het belangrijkste feest in de Bijbel.
  8. Feest van de Geest Op het Wekenfeest gedenken Joden dat God dichtbij zijn volk kwam door het geven van de Tien geboden. Met Pinksteren vieren we dat God dichtbij ons kwam door het geven van zijn Geest. En die Geest van God laat ons feest vieren als nooit te voren!

 

Auteur van deze module: Ingrid Plantinga