Leren in de Kerk > Spoorzoeken > Ik ben > Introductie op IK BEN

Introductie op de module IK BEN

Wil je weten wie God is? Dan begin je bij zijn naam. Hij noemt zichzelf de IK BEN. Hij was er altijd al en zal er altijd zijn. Hij is niet ver weg maar aanwezig in ons leven.

Deze speciale naam van God kan kinderen helpen te begrijpen wie God voor hen wil zijn. Degene die er altijd voor hen is, die weet wat ze meemaken in hun leven en ondanks alles van hen houdt. De God van het verleden, heden en de toekomst.

Bijeenkomsten:

  1. Mozes hoort Gods naam In een moeilijke tijd vertelt God zijn naam aan Mozes: Ik ben die Ik ben - Wat jullie ook meemaken, Ik ben er voor jullie!
  2. Jesaja belooft de Immanuel De profeet Jesaja voorspelt dat er een klein kindje zal komen met de naam Immanuel = God is met ons. De IK BEN zal naar de aarde komen!
  3. Jezus zegt: IK BEN... Jezus legt uit dat Hij de IK BEN op aarde is en Hij gebruikt allemaal beelden om uit te leggen wie Hij is (Ik ben het licht, Ik ben het brood, Ik ben de deur enz.).
  4. Johannes ziet de Alfa en Omega Als Johannes op Patmos gevangen zit krijgt hij een visioen waarin hij Jezus ziet die zegt dat Hij de alfa en de omega is, die was en is en komt. De IK BEN voor altijd!

 

Auteur van deze module: Ingrid Plantinga

Op onze nieuwsbrief abonneren.