Leren in de Kerk > Spoorzoeken > Liefde > Introductie op Liefde

Introductie op de module Liefde

Liefde is de rode draad door de Bijbel. God heeft ons uit liefde gemaakt en geeft ons dagelijks zijn liefde, ook al hebben wij die niet verdiend. God wil dat wij zijn liefde doorgeven aan de mensen om ons heen en dat wij Hem liefhebben. Liefde is het hart van de bijbelse boodschap: God heeft zichzelf uit liefde voor ons opgeofferd.

Met deze module ontdekken de kinderen deze rode draad in de Bijbel. Vanaf de schepping tot Gods nieuwe wereld.

Bijeenkomsten:

  1. Met liefde gemaakt - Over de schepping
  2. ZONDEr liefde - Over de zondeval
  3. Een verbond van liefde - Over het verbond met Abram
  4. Regels om van te houden - Over Mozes en de tien geboden
  5. Profeet van de liefde - Over Hosea en zijn huwelijk
  6. Liefde voor slechteriken - Over Jona en Ninevé
  7. Leren van Jezus - Over het voorbeeld dat Jezus gaf
  8. Toppunt van liefde - Over Jezus' sterven
  9. Uitdelen maar - Over Handelingen en Paulus
  10. Dromen - Over Openbaring en Gods nieuwe wereld. Met een quiz om de module af te sluiten.

 

Auteur van deze module: Jasper van Opijnen

Op onze nieuwsbrief abonneren.