Introductie op de module Liefde

Liefde is de rode draad door de Bijbel. God heeft ons uit liefde gemaakt en geeft ons dagelijks zijn liefde, ook al hebben wij die niet verdiend. God wil dat wij zijn liefde doorgeven aan de mensen om ons heen en dat wij Hem liefhebben. Liefde is het hart van de bijbelse boodschap: God heeft zichzelf uit liefde voor ons opgeofferd.

Met deze module ontdekken de kinderen deze rode draad in de Bijbel. Vanaf de schepping tot Gods nieuwe wereld.

Bijeenkomsten:

  1. Met liefde gemaakt - Over de schepping
  2. ZONDEr liefde - Over de zondeval
  3. Een verbond van liefde - Over het verbond met Abram
  4. Regels om van te houden - Over Mozes en de tien geboden
  5. Profeet van de liefde - Over Hosea en zijn huwelijk
  6. Liefde voor slechteriken - Over Jona en Ninevé
  7. Leren van Jezus - Over het voorbeeld dat Jezus gaf
  8. Toppunt van liefde - Over Jezus' sterven
  9. Uitdelen maar - Over Handelingen en Paulus
  10. Dromen - Over Openbaring en Gods nieuwe wereld. Met een quiz om de module af te sluiten.

 

Fragmenten uit: ZONDEr liefde

Opdracht
Schrijf op een bord of groot vel papier het woord ZONDE. Wat betekent ‘zonde’? Doe een rondje waarin iedereen om de beurt een woord noemt dat bij ‘zonde’ past.

Uitleg
Eerst was er nog geen zonde. In de wereld die God geschapen had was alles perfect. God hield van de mensen en gaf hen de opdracht om van Hem en elkaar te houden. Maar de mensen hielden meer van zichzelf dan van God en van elkaar. Ze verlangden ernaar om zelf als God te zijn.

Opdracht
Maak van het woord ZONDE dat je had opgeschreven: ZONDER LIEFDE

Opdracht
Laat een groot rood hart zien. Gods liefde voor ons is perfect. Dat betekent dit grote hart. Elk kind mag nu een eigen hartje knippen uit een vouwblaadje. God wil dat jij ook van Hem en andere mensen houdt. Dat betekent dit hartje.
Adam en Eva wilden graag zoals God zijn. Ze hielden meer van zichzelf dan van God. Wij houden vaak ook meer van onszelf. Dan vinden we onszelf het allerbelangrijkst, of het allerzieligst, of het allerbest… Dan zijn we niet zoals God ons bedoeld had. Dan zijn we niet meer perfect.
De kinderen mogen nu hun hartje verkreukelen; dat zijn onze zonden. Onze liefde is verkreukeld, kapot, beschadigd. Maar Gods liefde voor jou niet (laat het grote hart zien).
De kinderen mogen proberen het papier weer te maken zoals het was. Er blijven kreukels zitten in het papier, maar het is wel een hartje. Onze liefde is niet perfect, maar we kunnen wel steeds meer leren om van God en van elkaar te houden.
En eens komt de dag dat we een nieuw hart van God krijgen, eentje die niet kan zondigen en altijd perfect blijft.

Spel
Speel verstoppertje andersom: Een kind verstopt zicht en de rest moet hem zoeken. Als ze het kind hebben gevonden, dan mogen ze erbij gaan zitten (niet zeggen dat je hem/haar gevonden hebt).
Leg de link: Je bent niet alleen op je donkere plekje; God is erbij, en wij mogen er ook bij komen zitten om Gods liefde uit te delen.

 

Auteur van deze module: Jasper van Opijnen

Op onze nieuwsbrief abonneren.