Introductie op de module Losers

Prestaties en succes zijn belangrijk in onze tijd en dat voelen kinderen ook. Het kan lastig voor hen zijn als ze geen goede cijfers halen, niet goed zijn in voetbal of twee linkervoeten hebben bij het dansen.

Daarom kijken we in deze module naar mensen in de Bijbel die falen, tekort schieten of gewoon niks bijzonders zijn. Het is een belangrijk thema in de Bijbel dat God mensen gebruikt die niet het beste, geweldigste, knapste of slimste zijn. De liefde die daaruit spreekt willen we ook de kinderen meegeven.

Bijeenkomsten:

  1. Lea - niks bijzonders
  2. Gideon - bangerik
  3. Jeremia - te jong
  4. Zacheus en Maria - fout
  5. Jezus - verliezer
  6. Petrus - dombo

Lea (niet mooi genoeg om daar haar man gezien te worden), Gideon (die geen leider en strijder durfde te zijn), Jeremia (die zichzelf te jong vond voor zijn taak), Zacheus en Maria (die een slecht leven leidden) zijn voorbeelden uit de Bijbel van losers. We ontdekken meer over hen en vooral over hoe God met hen omging.

De climax van de module zit in bijeenkomst 5: Jezus koos er zelf voor om een loser te worden uit liefde voor losers zoals jij en ik! In bijeenkomst 6 ontdekken de kinderen dat God de eenvoudige visser Petrus wil gebruiken als de rots van zijn kerk en zo wil Hij ook de kinderen gebruiken, hoe vaak ze ook falen!

 

Fragmenten uit: Lea - niks bijzonders

Opdracht en gesprek

Doe allemaal tegelijk een gebaar of dansje waarmee je iemand uitmaakt voor loser. Wie kan er nu raden wat het thema is waar we de komende tijd mee bezig gaan?
Antwoord: Losers!

Zijn er in de Bijbel ook losers? Zo ja, wie dan? Laat de kinderen hier zelf over nadenken. Weten ze niemand? Dan gaan ze dat de komende tijd ontdekken!

Uitleg
In de Bijbel gaat het over God. Maar ook over mensen. Soms over helden, mensen die hele indrukwekkende dingen doen. Maar eigenlijk gaat het vaker over gewone mensen. Mensen die fouten maken, domme dingen doen en
zeggen. Mensen die niet slim, knap, bijzonder of dapper zijn. Losers dus.

Opdracht

Geef alle kinderen een grijs potlood en een leeg A4-tje. Teken je eigen gezicht in het midden van het blaadje en schrijf eromheen waar jij allemaal gewoon in bent, niet bijzonder dus.

Laat een voorbeeld van jezelf zien waarop dingen staan als 'ik ben niet de knapste, ik ben geen topscorer met voetbal, ik kan niet het hardst rennen, ik maak niet de leukste grappen' enz. Dit voorbeeld helpt de kinderen om het concreet te maken en om kwetsbaar te durven zijn.

Uitleg
Misschien ben jij ook best wel gewoon, net als Lea. Maar het is maar net hoe je naar iemand kijkt! Als Jakob naar Lea kijkt ziet hij niks bijzonders. Maar als God naar Lea kijkt ziet hij een mooi mens. God houdt van Lea. Hij laat dat zien door haar veel kinderen te geven. Wie in zijn eigen ogen of in de ogen van anderen een loser is, is waardevol en bijzonder voor God!

Opdracht

Pak je tekening er weer bij en schrijf met een rode stift in grote letters over je
tekening heen: 'God houdt van mij!' of 'God vindt mij bijzonder!'

 

Auteur van deze module: Ingrid Plantinga