Leren in de Kerk > Spoorzoeken > Losers > Introductie op Losers

Introductie op de module Losers

Prestaties en succes zijn belangrijk in onze tijd en dat voelen kinderen ook. Het kan lastig voor hen zijn als ze geen goede cijfers halen, niet goed zijn in voetbal of twee linkervoeten hebben bij het dansen.

Daarom kijken we in deze module naar mensen in de Bijbel die falen, tekort schieten of gewoon niks bijzonders zijn. Het is een belangrijk thema in de Bijbel dat God mensen gebruikt die niet het beste, geweldigste, knapste of slimste zijn. De liefde die daaruit spreekt willen we ook de kinderen meegeven.

Bijeenkomsten:

  1. Lea - niks bijzonders
  2. Gideon - bangerik
  3. Jeremia - te jong
  4. Zacheus en Maria - fout
  5. Jezus - verliezer
  6. Petrus - dombo

Lea (niet mooi genoeg om daar haar man gezien te worden), Gideon (die geen leider en strijder durfde te zijn), Jeremia (die zichzelf te jong vond voor zijn taak), Zacheus en Maria (die een slecht leven leidden) zijn voorbeelden uit de Bijbel van losers. We ontdekken meer over hen en vooral over hoe God met hen omging.

De climax van de module zit in bijeenkomst 5: Jezus koos er zelf voor om een loser te worden uit liefde voor losers zoals jij en ik! In bijeenkomst 6 ontdekken de kinderen dat God de eenvoudige visser Petrus wil gebruiken als de rots van zijn kerk en zo wil Hij ook de kinderen gebruiken, hoe vaak ze ook falen!

Auteur van deze module: Ingrid Plantinga

Op onze nieuwsbrief abonneren.