Introductie op de module Samen

Deze module gaat over God die mensen maakte om samen te zijn. Het was God zelf die zag dat het niet goed was dat Adam alleen was en daarom maakte Hij Eva. Mensen zijn bedoeld om te delen, elkaar aan te vullen en bij elkaar te horen.

Vanaf een jaar of zeven zijn kinderen zich steeds meer bewust van hun omgeving en hun relatie met anderen. Thema's als eenzaamheid, pesten en buiten de groep vallen, gaan spelen. Ze mogen leren om te delen, hun verschillen te zien als iets positiefs en voor anderen op te komen. De programma's in deze module sluiten daarbij aan.

Bijeenkomsten:

  1. Niet alleen God komt zelf tot de conclusie dat het niet goed is dat Adam alleen is en Hij maakt Eva. Mensen zijn bedoeld om samen te zijn, net zoals God de Vader een drie-eenheid vormt met de Zoon en de Geest.
  2. Twee aan twee De mensen kiezen voor slechtheid en doen elkaar pijn. God maakt een nieuw begin, maar niet met Noach alleen! God kiest opnieuw voor 'samen' door de hele familie van Noach te redden en de dieren twee aan twee in de ark op te nemen.
  3. Delen is fijn In de tijd van Elisa vinden vier hongerige, zieke mannen een enorme hoeveelheid eten en rijkdom en ze besluiten dit niet voor zichzelf te houden maar te delen met anderen.
  4. Iedereen is nodig Onder leiding van Nehemia wordt Jeruzalem herbouwd, maar dat kan Nehemia niet alleen. Iedereen is nodig en heeft zijn eigen taak.
  5. Buitengesloten De discipelen reizen samen rond maar ontmoeten een bezeten man die helemaal alleen is, buitengesloten door de samenleving. Jezus geneest hem en geeft hem terug aan de gemeenschap.
  6. Iedereen is anders Paulus en Barnabas zijn heel verschillend en dat is niet erg. Het is juist goed want zo vullen ze elkaar aan.

 

Auteur van deze module: Ingrid Plantinga

Op onze nieuwsbrief abonneren.