Vol van Gods Geest

Introductie

De heilige Geest is voor kinderen vaak een abstract begrip. Ze kunnen zich er maar moeilijk iets bij voorstellen. Dat maakt ook het vieren van het Pinksterfeest wat lastig.

Deze module wil kinderen helpen om een concreet beeld te krijgen van wie de Heilige Geest is en wat de betekenis is van het Pinksterfeest voor hen.

We kijken eerst naar wat de heilige Geest deed in het Oude Testament. In de tweede bijeenkomst vieren we samen op een creatieve manier het Pinksterfeest. De Geest is er voor iedereen! In de bijeenkomsten daarna maken we dit concreet door te ontdekken wat Gods Geest doet in het leven van een aantal nieuwtestamentische personen. Zij zijn vol van Gods Geest en daardoor zijn ze vol geloof, hoop en liefde.

In de laatste bijeenkomst kun je de kinderen iets laten proeven van wat Gods Geest nu nog steeds doet. Dat doe je door iemand uit te nodigen die vol is van Gods Geest en daardoor... vol geduld bij ziekte / vol passie voor zijn missie / vol liefde voor kwetsbaren / ... Denk bijvoorbeeld aan iemand in jullie gemeente of iemand die in zijn werk zich laat leiden door God. Begin op tijd met het zoeken naar een geschikte gast en nodig die ruim van tevoren uit voor de geplande datum.

Bijeenkomsten:

  1. Vol van de Geest - in het Oude Testament De heilige Geest is niet pas gekomen met Pinksteren. Hij was er al en gaf bijzondere mensen met een bijzondere roeping wat zij nodig hadden voor hun taak.
  2. Vol van de Geest - met Pinksteren Het bijzondere van Pinksteren is dat de heilige Geest er nu voor iedereen is. Dat gaan we samen vieren met een feestelijk en creatief programma!
  3. Vol geloof - Stefanus Met de dood in de ogen is Stefanus nog steeds vol liefde voor God. Dat kan alleen Gods Geest hem geven.
  4. Vol hoop - Petrus Toen Jezus werd opgepakt, ging Petrus er hopeloos en verdrietig vandoor. Maar na de uitstorting van de heilige Geest is hij vol hoop. Zelfs als hij opgepakt en bedreigd wordt, vertrouwt hij dat het goed komt.
  5. Vol liefde - Barnabas Barnabas is zo vol van Gods Geest dat hij heel veel liefde uitdeelt aan de mensen om hem heen.
  6. Vol van de Geest - in onze tijd Luister naar het verhaal van iemand die zelf misschien niet bijzonder is, maar zich wel wil laten leiden door Gods Geest. Iemand die vol is van liefde/geduld/blijdschap/trouw/...

 

Auteur van deze module: Ingrid Plantinga