Dynamisch leren in de kerk | Intro

Wij vinden het geweldig als mensen in de christelijke gemeente samen ontdekken, delen en leren. Er valt zoveel moois te leren in de kerk. Niet alleen door kinderen en tieners maar ook door jongeren en volwassenen. Daarom vind je op deze website een divers aanbod aan materialen:

  • Programma's voor diverse leeftijdsgroepen
  • Cursussen voor verschillende situaties
  • Projecten voor de hele gemeente

We hopen hier steeds meer materiaal aan te kunnen blijven voegen!

De inhoud van deze website is gebaseerd op de Bijbel, met Jezus Christus als middelpunt. Wij geloven dat we in de Bijbel God leren kennen als onze Vader, Verlosser en Vernieuwer.

Tegelijk staan onze programma's met beide benen in het dagelijks leven en werken we vanuit hedendaagse didactische inzichten.

 

In dit filmpje vertelt projectleider Ingrid Plantinga meer over deze site:

 

Dynamisch leren in de kerk | Visie

Op deze website gaan wij de uitdaging aan om kerken vol passie aan het leren te krijgen. Ons belangrijkste uitgangspunt is dat je als gelovige altijd mag blijven leren, van je geboorte tot je sterven, in moeilijke situaties en prachtige momenten, om je te ontwikkelen of juist om te leren even stil te staan. Leren in de kerk betekent leren leven in liefde met God en elkaar!

Leren en tieners

Weleens geprobeerd een tiener bij te brengen wat Paulus schrijft over het avondmaal? Dat valt niet mee. Toch zijn het in veel kerken vooral de tieners die geacht worden iets te leren. Voor hen is er een leeraanbod in de vorm van catechese of ander tienerwerk. Terwijl de puberteit misschien wel de minst efficiënte levensfase is voor leren. De focus van tieners ligt op het ontdekken van hun eigen identiteit en dat is een intensief proces. Door die zoektocht hebben ze weinig energie om over de grenzen van hun eigen wereldje te kijken en kennis op te doen van zaken die buiten hun blikveld liggen.

Levenslang leren

Toch vinden wij geloofsleren prachtig. Wat een zegen dat je als mens en als gelovige kunt groeien in kennis, inzicht en vaardigheden. We moeten alleen onze focus verleggen: van alles leren in de puberteit naar levenslang leren als gelovige. Daar maken we deze website voor, om kerken te helpen geloofsleren aan te bieden voor allerlei situaties en levensfasen, op zo’n manier dat het aansluit bij de doelgroep.

De focus op geloofsleren in de tienerleeftijd wekt de suggestie dat je als tiener alles kunt en moet leren wat je voor de rest van het leven als christen nodig hebt. De geloofsbelijdenis of volwassendoop fungeert dan als een soort examen. Daarna ben je er klaar voor. Maar zo is het niet! Als gelovige ben je nooit uitgeleerd. Je leven verandert en jij verandert mee. En met die veranderingen komen steeds weer nieuwe uitdagingen en levenslessen. Je ontdekt nieuwe kanten van God. Elk nieuw inzicht roept nieuwe vragen op en zo blijf je groeien.

Meebewegen met het leven

Als je alle geloofskennis in de tienerleeftijd erin wilt stampen, komt die kennis los van het leven te staan. Je moet als tiener dingen leren die pas jaren later relevant voor je worden. Je mag misschien nog niet deelnemen aan het avondmaal maar moet wel begrijpen wat dit ritueel betekent. Het leven na de dood staat misschien nog ver van je af, maar je krijgt wel kennis aangeboden over de nieuwe hemel en aarde. Het effect hiervan is hetzelfde als dat iemand van de stelling van Pythagoras alleen de naam nog ken omdat wiskunde hem niks zei. Je leert het voor even, maar het krijgt geen vaste plek onder je hersenpan.

Wanneer ben je op zoek naar kennis over de betekenis van de doop of opdragen? Vaak pas als je in verwachting bent van je eerste kindje. Misschien heb je het ooit geleerd, maar de kans is groot dat het niet is blijven hangen. Als je bij de crematie van je ongelovige buurvrouw bent, branden vragen over hemel en hel in je hart. Dat is het moment om te leren wat de Bijbel daarover zegt.

Het is niet zo dat alles wat je als tiener hebt geleerd vanzelf boven komt drijven als het relevant voor je wordt. Het is andersom: alles wat je geleerd hebt toen het relevant was beklijft.

Dynamisch leren

In de kerk hanteren we vaak een statische vorm van leren: de leerstof staat vast en staat los van je leven en persoon. Er zit geen beweging in. Het is als een diepvriesmaaltijd die ergens in een fabriek is klaargemaakt en wordt opgewarmd zonder dat de eter invloed heeft op de smaak of bereiding. De dogma’s staan vast en die moet je leren voordat je als gelovige serieus wordt genomen. Je kunt je dan vertwijfeld afvragen of leren wel zin heeft. 'Wat heb ik zelf eigenlijk opgestoken van twintig jaar school en niet te vergeten jaren catechisatie?' Waarschijnlijk voornamelijk die kennis die je kon toepassen of interessant vond; de informatie die paste bij de vragen die je had of bij de situatie waarin je zat. En dat is nou dynamisch leren.

God gaat een weg met elke gelovige, een weg van groeien, vallen, opstaan en verder groeien. Dat is geloofsleren. Dat is dynamisch leren. Je kunt het niet vastpinnen op een bepaalde leeftijd. Je kunt het niet afsluiten met een examen. Je kunt het niet bevriezen als een kant-en-klare maaltijd. Je mag als mens groeien in kennis, altijd blijven leren.

Leren in fasen

Als je geloofsleren nadrukkelijk een plek geeft in elke levensfase kan de druk van de ketel voor het tienerwerk. Dan hoeven tieners niet meer alles te leren wat er te leren valt over de Bijbel, God en geloof. Dan kun je je afvragen: Wat sluit aan bij hun levensfase en bij de vragen waarmee zij zitten?

In elke levensfase heb je weer andere dingen te leren over God, geloof en de Bijbel. Als je twee jaar bent, kun je God leren associëren met liefde en veiligheid doordat je ouders met warmte over en met God praten en je in de kerk merkt dat je gezien en geliefd wordt. Ook al begrijp je nog weinig van het geloof, de liefde voel je en die zal deel gaan uitmaken van je Godsbeeld. Een kind van tien kan allerlei weetjes over de Bijbel leren. Een quiz, spel of doeboek daagt hem uit om kennis tot zich te nemen. Ook al zijn abstracte begrippen nog moeilijk te vatten, de nieuwsgierigheid die past bij deze leeftijd zorgt ervoor dat hij geïnteresseerd is in de historie van de Bijbel.

Voor deze website ontwikkelen we materiaal voor verschillende levensfasen en we vragen ons daarbij steeds af wat de specifieke leervragen zijn voor die doelgroep. De kernvragen van jongeren bijvoorbeeld vatten wij zo samen: Wie ben ik? Waar hoor ik bij? Hoe doe ik ertoe? En wat ik geloof ik zelf? Geloofsleren voor tieners gaat over Gods antwoord op deze vragen. Dat is wat de kerk hun, op deze leeftijd vol vragen en onzekerheden, mag leren! Een boodschap van onvoorwaardelijke liefde die je kunt laten doorklinken in allerlei thema’s zoals pesten, schuld, schaamte, erbij horen, vergeven, dienen.

Leren in situaties

Geloofsleren moet ook aansluiten bij de situatie waarin je zit. Als je te maken hebt met verlies kun je opgebouwd worden door wat de Bijbel zegt over sterven en hoop. Samen met andere gelovigen in rouw kun je zoeken naar houvast en een weg om met je verdriet om te gaan. Een kringleider in spe kan wel wat toerusting gebruiken voor zijn nieuwe taak. Een gesprek met diepgang ontstaat niet altijd vanzelf. Je wordt soms geconfronteerd met conflicten of zorgen van kringgenoten. Dan is het waardevol om te ontdekken wat de Bijbel zegt over leidinggeven en een herder zijn voor je medechristenen.

In tijden waarin je agenda je in de greep houdt, is het waardevol om te leren stil te worden en te luisteren naar God. Meditatie en bezinning kunnen je in zo’n fase helpen om Gods rust en vrede te ervaren ondanks de drukte. Ik zou nog wel even kunnen doorgaan. Als je kijkt naar alle uitdagingen en situaties van het leven dan valt er heel veel te leren. Niet allemaal in één keer, maar aansluitend op wat er speelt. Dat is dynamisch leren: leren waar het leven je in uitdaagt, meebewegen met de realiteit.

Daarom bieden we op deze website toerusting en leermaterialen aan voor diverse situaties en we hopen dit in de loop van de tijd steeds verder te kunnen uitbreiden. Zodat men in kerken met passie blijft leren!