Vieren met vreugde

Gemeenteproject

Vieren met vreugde is een project om met de hele gemeente bezig te gaan met liturgie. Niet als een bron van frustratie en discussie, maar van vreugde en saamhorigheid!

Het is vaak een zoektocht om in de liturgie vormen te vinden die ruimte bieden aan de diversiteit van de gemeente. Dit project helpt jullie in die zoektocht.

Wat?

God ontmoeten en andere broers en zussen uit de gemeente gebeurt ook door de week en buiten de samenkomsten om. Maar het unieke van de kerkdienst is dat het een samenkomen is van jouzelf, God en de hele gemeente. Die dynamiek is het uitgangspunt voor de thema's van Vieren met vreugde:

Samenkomen - Je komt in de kerk samen met andere gelovigen, ieder met zijn eigen overtuigingen, vormen en smaken. Hoe ga je om met de diversiteit? Hoe bouw je elkaar op in de kerkdienst?

Ontvangen - Je mag Gods liefde en wijsheid ontvangen om mee te nemen je dagelijks leven in. Luisteren, stilte, bezinning en rituelen zijn belangrijke middelen om in de kerkdienst Gods Geest te ontvangen.

Geven - Samen kun je God prijzen met muziek, gaven en de liefde die je geeft. Je mag jezelf als een levend offer geven aan God en je naaste. Hoe kan de kerkdienst je daarin stimuleren?

Dit zijn de thema's voor:

 • drie vieringen
 • drie programma's voor kringen, jongeren en kinderen
 • bijeenkomst voor de kerkenraad
 • training voor ieder die een taak heeft rond de liturgie
 • themadag voor de hele gemeente

Waarvoor? 

De doelen van Vieren met vreugde zijn:

 • Inzicht krijgen in Bijbelse gedachten over liturgie.
 • Ontdekken wat samenbindt en tot opbouw van de hele gemeente is.
 • Groei in liefde door het maken van keuzes die passen bij de diversiteit en context van de eigen kerk.

Voor wie?

Het project biedt materialen voor:

 • De hele gemeente (themadag)
 • Kringen (3 bijeenkomsten)
 • Jongeren (3 bijeenkomsten)
 • Kinderen (3 bijeenkomsten)
 • Kerkenraad (1 bijeenkomst)
 • Ieder die een taak heeft rond de kerkdienst (1 training)
 • Liturgen (suggesties voor 3 vieringen)

Uitgangspunten

In het project kiezen we niet voor één liturgische stijl. Er bestaat geen kerk met mensen die allemaal dezelfde smaak hebben, dus praktisch wordt dat een lastig verhaal. Tegelijk geloven wij niet in een liturgische stijl, maar in een God die in verschillende talen en op allerlei manieren tot ons spreekt.

De eenheid van de liturgie zit niet in het gekozen instrument of in dezelfde liedbundel maar in:

 • de boodschap van de dienst (de inhoud bepaalt de liedkeuze)
 • de lijn van de dienst (er zit een verhaal in en elk onderdeel draagt eraan bij om dat verhaal te vertellen)
 • de opbouw van de dienst (mooie overgangen en een weloverwogen dynamiek nemen je mee in het verhaal van de dienst)

Een ander belangrijk uitgangspunt voor het project is dat we ons richten op gemeenteopbouw. Het gaat niet in eerste plaats om het maken van keuzes in de liturgie of om het bieden van kennis over liturgie. Wij geloven dat de gemeente groeit door contact van hart tot hart. Er is daarom veel aandacht voor onderling gesprek, ook tussen de verschillende generaties. Waar liefde woont gebiedt de Heer zijn zegen, zegt een oude Psalm!

Om dit project te kunnen gebruiken heb je een abonnement nodig. Met de bijbehorende inlogcode kun je alle materialen inzien en op maat maken voor jullie eigen situatie.

Lees hier meer over de werkwijze, mogelijkheden en kosten.

Extra opties

Als extra verdieping kun je workshops bij boeken (van het Praktijkcentrum of professionals met wie wij samenwerken). Denk bijvoorbeeld aan:

 • Van offer tot orgel - Bijbelse ontwikkelingen en liturgische onderdelen - door Ingrid Plantinga 
 • Spanningsvelden in de liturgie - Gefundeerde keuzes maken tussen alle meningsverschillen - door Ingrid Plantinga
 • Jongeren en de kerkdienst - Wat hebben zij nodig? Hoe betrek je hen? - door Anko Oussoren
 • Geloofsopvoeding in de kerkdienst - Hoe de kerkdienst kan bijdragen aan de geloofsopvoeding van kinderen - door Ingrid Plantinga
 • De kerkenraad als voorganger - liturgische keuzes maken die passen bij jullie identiteit - door Jannet de Jong
 • Zangcoaching voor zangers/aanbiddingsleiders - gezond en creatief omgaan met je stem - door Jojanneke Rijlaarsdam, zangeres en zangcoach.
 • Begeleiding in de eredienst - voor organisten/pianisten, bands en/of zangers - door Harry van Wijk een professionele en ervaren musicus.
 • Surfen op de Psalmen - een muzikale ontdekkingsreis waarop je samen nieuwe woorden geeft aan bekende Psalmen op meeslepende muziek - door Jojanneke Rijlaarsdam

Door wie?

Dit project is geschreven door Ingrid Plantinga (projectleider van Leren in de kerk) in samenwerking met Jojanneke Rijlaarsdam (zangleider en muzikant) en Hans Schaeffer (hoogleraar praktische theologie).

De foto's op deze pagina zijn door Arjen Gerritsma (www.graphicsound.nl) gemaakt van het project Vieren met vreugde in De Levensbron in Nijkerk.

Wij wensen je een gezegend project als gemeente! En we horen graag jullie ervaringen en ideeën via: info@lerenindekerk.nl.

Op onze nieuwsbrief abonneren.