Introductie op de module Profeten

In de Bijbel spelen profeten een belangrijke rol. Wie zijn ze eigenlijk en wat doen ze? Het zijn de mensen die Gods woorden horen, alsof ze een koptelefoon op hebben, en die woorden doorgeven aan anderen.

In deze module behandelen we negen profeten uit de Bijbel en gaan daarbij de geschiedenis van het volk Israël langs. Niet als droge geschiedenis maar vanuit de verhalen van het leven van deze profeten.

Want alles wat profeten zeggen heeft altijd te maken met het leven van de mensen toen. Het is Gods boodschap voor die tijd. We vragen ons steeds af: Wat kunnen wij daar nu van leren?

Zo krijgen de kinderen meer inzicht in de Bijbel en tegelijk in hoe je de Bijbel kunt lezen als mensen van deze tijd.

Bijeenkomsten:

  1. Mozes - de eerste profeet De Israëlieten durven niet zelf met God te praten en vinden dat hun leider dat moet doen. Zo wordt Mozes een profeet. Een profeet is iemand die naar God luistert en zijn woorden doorgeeft aan anderen. Mozes denkt zelf dat hij daar helemaal niet geschikt voor is, maar God helpt hem.
  2. Debora - stoere profetes Een vrouw als profeet, en wat voor één! Volop actie in dit profetenverhaal.
  3. Samuel - van jongs af aan Samuel is niet te jong om naar God te luisteren en zijn woorden door te geven aan volwassenen. Ook al zijn het harde woorden en moet hij hen kwaad benoemen. God roept ook jou om op te staan tegen wat slecht is, hoe jong je ook bent!
  4. Elisa - geen woorden maar wonderen De wonderen van Elisa spreken boekdelen. Ze maken duidelijk wat God wil voor de mensen.
  5. Jeremia - profeet voor de volken Jeremia is aangesteld als profeet voor Israël én de volken. Hoewel Israël een klein land is te midden van politieke supermachten, vertelt Jeremia dat er maar één is die echt alle macht heeft: God is koning en zal alle volken beoordelen op hun daden en hun respect voor Hem.
  6. Jesaja - het moet anders! Jesaja moet de mensen vertellen dat God geen vroom gedoe wil, maar hulp en liefde voor kwetsbare mensen!
  7. Johannes de Doper - puinruimen Hij is de laatste van de profeten... vóórdat de Messias komt. Hij roept het uit: De Messias komt er bijna aan, dus mensen, ga opruimen! Doe je zonde weg en maak je klaar voor Jezus.
  8. Johannes op Patmos - het laatste woord Als de volgelingen van Jezus het moeilijk hebben, geeft God zijn troostvolle woorden aan hen door via Johannes. De boodschap is duidelijk: Ook al lijkt alles in de soep te lopen, God heeft het laatste woord!

 

Auteur van deze module: Ingrid Plantinga